Jolina haalt energie uit projecten waarin ruimtelijke ontwikkeling en participatie wordt gecombineerd. Ze ziet het als een uitdaging om de ideale omstandigheden voor dialoog tussen partijen te scheppen. Door middel van heldere communicatie en een verbindende werkwijze vertaalt Jolina individuele ideeën en visies van partijen in een gezamenlijk doel. Hierbij hanteert zij een oplossingsgerichte en pragmatische aanpak.

jolina.vandijk@overmorgen.nl
06 58 84 09 14

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedsvernieuwing omgevingswet zon & wind

digitale participatie

3 tips voor digitale participatie

Wat hebben we geleerd van twee maanden digitale bijeenkomsten houden? Digitaal voelt inmiddels echt als normaal. We weten nu uit ervaring wat wel werkt en wat niet. En stiekem kijken we alvast verder; wat houden we ook na de coronacrisis vast? We geven 3 tips. Tip 1: van zenden naar interactie We merken dat interactie…

Jolina: Aan de slag met de gouden tips voor een succesvol zonnepark

Vorige week gaven we vijf gouden tips om een zonnepark te laten slagen. We kregen hierop flink wat reacties. Daarom gaan we in deze blog, deel 2, in op #hoedan. Hoe breng je die vijf tips in de praktijk? Dat verschilt per type initiatiefnemer. Wij hebben het beste met iedereen voor, dus gaan we in op de acties voor alle types initiatiefnemers. Dus ben je ontwikkelaar, medewerker van een energiecoöperatie, ambtenaar of ‘lijdend voorwerp’? Lees dan verder.

Jolina: Collegeakkoord Utrecht: wat staan bewoners Lisa en Jolina te wachten?

Het nieuwe college van Utrecht publiceerde in juni haar coalitieakkoord. Een akkoord vol toezeggingen, aanpakken en aandachtspunten. Wat staat adviseurs Lisa Olsthoorn en Jolina van Dijk als bewoners te wachten? Het zomerreces was hét moment om het collegeakkoord eens goed onder de loep te nemen.   Jolina: Een behoorlijk omvangrijk document; welke woorden uit het coalitieakkoord bleven…