Alleen samen kun je ervoor zorgen dat een gebied zo leefbaar en duurzaam mogelijk wordt. De leefomgeving is van iedereen, daarom is het belangrijk om de krachten te bundelen, vindt Joey.

Als creatieve teamspeler is hij er alert op dat alle belanghebbenden tot hun recht komen.
Door Joey’s ervaring in de lokale en landelijke politiek, weet hij hoe belangrijk draagvlak is. Hij legt in zijn werk als adviseur als vanzelfsprekend de juiste verbinding tussen bestuurlijke en maatschappelijke afwegingen die nodig zijn om een omgevingsvisie op te stellen.

In de nieuwe Omgevingswet is participatie een belangrijk onderdeel. Joey is ervan overtuigd dat breed draagvlak zorgt voor het beste resultaat. Zijn drijfveer is een zichtbare bijdrage leveren aan het nog mooier maken van onze leefomgeving.

Hij hanteert in zijn werk een heldere, sympathieke en ook duidelijke stijl; Joey is een echte aanpakker en doet dit met Limburgse flair. Geen poespas, maar de volledige energie op het resultaat van een project.

joey.engelen@overmorgen.nl
06 575 97017

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet

Berichten van Joey

Gebiedsvisie

’s-Hertogenbosch ontwikkelt bijzondere gebiedsvisies met integrale hulp van Over Morgen

De gemeente ’s-Hertogenbosch kiest bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor een andere aanpak dan de meeste gemeenten; ze maken vier gebiedsvisies die samen de Omgevingsvisie vormen. Adviseurs van Over Morgen maken de gebiedsvisies voor de ‘brede binnenstad’ en het ‘buitengebied en dorpen’. De komende weken gaan Over Morgen-adviseurs Lisa Olsthoorn en Joey Engelen samen…

aanpak hittestress

Houd het hoofd koel bij de aanpak van hittestress

Neem hittestress serieus. Gemeenten hebben de tools in handen om samen met andere partijen te zorgen voor een aangenaam leefklimaat. Bestuurders en beleidsmakers; maak die keuze. Samen houden we het hoofd koel. Herinner je je de hittegolf van vorig jaar nog? Nooit eerder duurde een periode met temperaturen boven 30 graden zo lang als die…

gebiedstransformatie Brabant

Be like Brabant: vier tips voor een toekomstbestendig gebied

De provincie Noord-Brabant staat aan de vooravond van grootschalige transformaties, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied. Adviseurs Duurzame Gebiedsontwikkeling Lisa Olsthoorn en Joey Engelen zijn aan de slag gegaan. Ze vertellen in deze blog over hun ervaringen en plannen en geven 4 tips cadeau. Het Brabantse platteland is volop in beweging. In het Brabantse buitengebied…

Uitstel Omgevingswet kansen

Omgevingswet weer uitgesteld: benut die extra oefentijd

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Het lijkt een traditie te worden. Uitstel of niet, gemeenten moeten gewoon door met de kerninstrumenten zoals de omgevingsvisie en programma’s. Onze adviseurs helpen hen onverminderd bij het ontwikkelen van deze instrumenten. Onze boodschap: benut die extra oefentijd, want de Omgevingswet is meer dan een wetswijziging. In eerste…

Rijkssubsidie winkelgebieden

Zet Rijkssubsidie voor winkelgebieden slim in

Via Rijkssubsidie uit de Impulsaanpak Winkelgebieden is 100 miljoen euro beschikbaar om de leegstand in binnensteden en dorpskernen terug te dringen. Wij zien kansen om dit geld slim te benutten. Omdat we geloven in een sterk centrum zeggen we: kom op gemeente, waar wacht je op? Maak samen met ons een toekomstplan en voorkom dat…

Uitstel Omgevingswet kansen

Nieuw uitstel Omgevingswet biedt kansen voor gemeenten

De kans is aanwezig dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. Uitstel of niet, gemeenten moeten gewoon door. Onze adviseurs helpen hen onverminderd bij het ontwikkelen van omgevingsvisies en programma’s. Onze boodschap: benut die extra oefentijd, want de Omgevingswet is meer dan een wetswijziging. In eerste instantie zou de wet voor de leefomgeving…