Dat de energietransitie een complexe uitdaging is, weet Joep als geen ander. Al vanaf het begin van zijn loopbaan sloeg hij een brug tussen wat maatschappelijk nodig is en technische haalbaarheid om de energietransitie te versnellen.

Hij verbindt kennis van de markt en de techniek slim door een vertaling te maken naar een goede businesscase. Daardoor kan hij gemeenten, bedrijven en andere stakeholders helpen om de uitdagingen en kansen die de energietransitie biedt, aan te pakken. Joep is een ondernemende adviseur.

Naast het zakelijke aspect heeft hij ook oog voor de menselijk kant van deze ingrijpende opgave. De overgang naar duurzame energie en de situatie rondom klimaatverandering spelen zich immers straks af achter de voordeur en in de portemonnee van echte mensen. Samen geven we de toekomst vorm. Een duurzame leefomgeving is zijn drijfveer.

joep.matser@overmorgen.nl
06 826 922 10

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie warmtetransitie

Berichten van Joep

Nieuwe tool helpt woningcorporaties CO2 doelmatig te verlagen

Nieuwe tool helpt woningcorporaties CO2 doelmatig te verlagen

Sturen op CO2-reductie is voor woningcorporaties een logische keuze. Maar hoe doe je dat? Over Morgen helpt hierbij met het nieuwe CO2-sturingsmodel. Corporaties verlagen hiermee hun CO2-uitstoot doelmatig en brengen andere relevante KPI’s in beeld. Resultaat: een duurzame woningportefeuille. Jarenlang betekende verduurzamen voor corporaties ‘energielabels scoren’. Nu het doel van het Aedes-convenant (gemiddeld label B)…

Joep Matser

Joep Matser aan de slag voor Over Morgen

Joep Matser verwezenlijkt met zijn komst naar Over Morgen een droom die hij al sinds zijn studie had. Als adviseur energietransitie wil hij mensen enthousiasmeren en laten zien dat de energietransitie kansen biedt. Joep houdt ervan data en abstracte materie te vertalen in concreet advies. ‘Ik wil graag laten zien dat de energietransitie niet alleen…