Joep Bronkhorst heeft een passie voor projecten op het snijvlak van hernieuwbare energie en planologie. Hij is een ervaren projectleider en ontwikkelaar van duurzame energieprojecten. Joep kent het proces van de realisatie van deze projecten en heeft zijn kennis onder andere opgedaan door meer dan 80 Megawatt aan hernieuwbare energieprojecten in binnen- en buitenland uit te voeren. Door gezamenlijk te werken met focus op oplossingen werkt hij naar het resultaat toe.

joep.bronkhorst@overmorgen.nl
06 - 30 46 10 63

LinkedIn

Joep: Van Klimaatakkoord naar ruimte voor nieuwe energie

In de onlangs gepubliceerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord heeft de sectortafel Elektriciteit verregaande plannen voorgesteld. Deze voorstellen zullen de verduurzaming van de energievoorziening met een grote stap verder brengen. Specifieker wordt er ingezet op de forse verhoging van het aandeel hernieuwbare elektriciteit, van 14 procent in 2017 namelijk naar tenminste 49 procent in 2030 –…