De grootste uitdaging voor het creëren van een duurzame leefomgeving is de mobilisatie van haar bewoners. In de ogen van Joelle kan de energietransitie enkel succesvol verlopen als iedereen er open voor staat. Het is nodig om de relatie tussen overheden en samenleving te verbeteren. Joelle zet zich hier met volle overgave voor in.


De combinatie van een wetenschappelijke achtergrond in communicatie en een grote interesse in de energietransitie zorgt ervoor dat Joelle zich al jong een expert in participatie mag noemen die zich kan verplaatsen in het perspectief van elke generatie.

De visie van Over Morgen op participatie is een integrale, maatschappelijke blik en een belangrijk onderdeel van het werk aan een toekomstbestendige leefomgeving. Eén van de speerpunten om een transitie te laten slagen, is het actiever betrekken van een brede doelgroep die representatief is voor de gehele samenleving.

Opdrachtgevers waarderen haar pragmatische aanpak en flexibiliteit. Hoe zorg je voor draagvlak, hoe betrek je de brede samenleving en hoe wek je intrinsieke motivatie op? Ze maakt complexe participatievraagstukken behapbaar en werkt doelmatig naar een maatwerkoplossing voor elke uitdaging.

joelle.willemsen@overmorgen.nl
06 8383 71 24

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat participatie

Joelle Willemsen

Joëlle Willemsen aan de slag voor Over Morgen

Participatie is essentieel om grote veranderingen zoals de energietransitie op de juiste manier vorm te geven. Bij Over Morgen werken we volgens onze eigen succesvolle visie aan het zinvol invulling geven aan praticipatie en het versterken van de relatie tussen overheid en samenleving. Hierdoor wordt participatie meer dan enkel input halen tijdens een bewonersbijeenkomst. Joelle…

Participatieladder

‘Gooi die participatieladder het raam uit’

Participatie wordt ingezet om de samenleving te betrekken bij grote opgaven in de leefomgeving. Maar hoe voorkom je dat dit een eenmalig actie is die alleen maar allergie opwekt? Door blijvend te investeren in de relatie tussen overheid en samenleving. Gooi de participatieladder het raam uit en ga voor een toekomstbestendige oplossing. Wij geloven in…