Jeroen is iemand die graag bruggen slaat; een verbinder die vooral kansen ziet. Veelal op basis van zijn energie, pragmatiek en gezond opportunisme. Als manager heeft hij ruime ervaring met ontwikkelprojecten en -programma’s. Voornamelijk op het gebied van duurzaamheid, participatie en zelfbouw. Met een overtuigende visie brengt hij mensen in beweging en zorgt hij voor voortgang en succes in het project. Hij adviseert management, directie en bestuurders over strategie bij en uitvoering van complexe projecten. Het belang van de eindgebruiker staat hierbij altijd centraal. Als eigenaar van Over Morgen is hij primair verantwoordelijk voor de bedrijfsbrede sales en acquisitie.

jeroen.roeloffzen@overmorgen.nl
06 42 70 41 08

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat duurzame gebiedsontwikkeling corporaties & vastgoed

Jeroen: ”Het is af” Of toch niet.

De verkiezingen voor de gemeenteraden in Nederland zijn net achter de rug. Het formeren is begonnen en over hopelijk niet al te lange tijd zijn er nieuwe college’s die hun verkiezingsbeloftes werkelijkheid mogen gaan maken, alle succes daarbij  nieuwe wethouders, werk aan de winkel. In aanloop naar deze verkiezingen las ik op een mooie zaterdagochtend…

Nieuwe invulling Servicepunt Noord-Holland klaar voor 2018

Het Servicepunt Duurzame Energie is ingericht voor Noord-Hollandse regio’s, gemeenten en woningbouwcorporaties. Bestuurders en professionals van deze organisaties kunnen bij het Servicepunt terecht voor al hun vragen rondom duurzame energie met een nadrukkelijk focus op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Het Servicepunt is al 15 jaar actief en een waardevolle vraagbaak in de…

Gezamenlijke visie lokale energietransitie

Zes adviesbureaus op het gebied van energie en ruimtelijke ordening hebben vandaag een gezamenlijke visie opgesteld om nieuwe wetgeving en planvorming (Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan) op een gelijke wijze te gebruiken met de handreiking ‘Lokale instrumenten voor de energietransitie’. De zes adviesbureaus, CE Delft, Generation.Energy, Over Morgen, Quintel Intelligence, Royal HaskoningDHV en Tauw vinden…

Samen werken aan energie in de regio West-Brabant

Geen betere dag dan de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober om de kick-off van de Regionale Energiestrategie West-Brabant te organiseren. In de hangar van Breda International Airport werd onder leiding van Jeroen Roeloffzen en Co Verdaas gewerkt aan een gezamenlijke energiestrategie voor de regio. Energie is binnen West-Brabant een belangrijk thema, waarin diverse…