Jan Jaap is een breed georiënteerde project- en procesmanager die oplossingsgericht te werk gaat. Zijn menselijke aanpak laat zich met regelmaat typeren als energiek, doortastend en bevlogen. Hij is analytisch scherp en creëert eenvoudig (duurzame) relaties met zijn omgeving. Al deze eigenschappen zet Jan Jaap vooral in op procesmatige vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, vastgoed, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

janjaap.wesselink@overmorgen.nl
06 42 70 01 38

LinkedIn

Start bouw Zonnepark Oosterweilanden

In gemeente Twenterand is de bouw van Zonnepark Oosterweilanden gestart door de gelijknamige BV. Langs de N36 is een groot bouwbord verrezen, dat donderdagmiddag 11 oktober werd onthuld door wethouder Martha van Abbema. Hiermee wordt de eerste symbolische stap gezet naar een energieneutraal Twenterand. “Zo is het,” zegt wethouder Martha van Abbema van de gemeente…

Jan Jaap: Zon op daken: verlies de voordelen en de potentie niet uit het oog!

Er is de laatste tijd veel te doen over grondgebonden zonneparken. Er wordt veel geschreven over de hoeveelheid landbouwgrond die voor zonneparken opgeofferd zou moeten worden, tot in hoeverre deze zonneparken het lokale ecosysteem aantasten of juist versterken en of grootschalige zonneparken vanuit landschappelijke oogpunt wel zo wenselijk zijn. In tegenstelling tot deze controverse rondom…

Jan Jaap: Zonneparken vliegen ons om de oren

De zonneparken vliegen ons om de oren in Nederland. Althans de plannen. Er worden er nu weliswaar steeds meer daadwerkelijk gebouwd, maar het aantal aankondigingen en nieuwsberichten over nieuwe plannen, zijn aan de orde van de dag. Veel buitenlandse grote ontwikkelaars van en beleggers in zonnepanelen melden zich in Nederland omdat de businesscase hier  door…

Jan Jaap: In de startblokken allemaal!

Nederland moet verder verduurzamen en meer duurzame energie gaan opwekken. Het kabinet geeft in ieder geval een goede aanzet met zowel de SDE+2016 regeling als aanpassing van de Postcoderoosregeling. Voor grondeigenaren is nu het moment om de voorbereidingen te starten en ervoor te zorgen dat initiatieven en marktpartijen tot realisatie kunnen komen. SDE+2016 Afgelopen maandag…

SDE+ 2016: meer en anders

Op vrijdag 9 oktober jl. werd in de tweede kamer de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV2015) besproken. De NEV 2015 geeft een uitgebreid inzicht in de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding en geeft veel aandacht aan de energietransitie. We lijken echter het gestelde doel niet te halen om in 2020 14% duurzame energie op…

Jan Jaap: Wie heeft de grootste?

Wekelijks staat er wel in een krant vermeld; “Grootste zonnepark van ….. “ en dan de naam van de provincie, regio of plaatsnaam. We zitten nog net niet op straatnaamniveau. Het is absoluut goed dat er veel plannen zijn om meer duurzame energie met de zon te gaan opwekken, maar laat het niet bij plannen…

4000 bezoekers open dag A4

4000 Geïnteresseerden kwamen tijdens de open dag een kijkje nemen bij de verbreding van de A4. Zaterdag 18 oktober was de laatste kans om de tweede verdiepte ligging van de A4 te voet te betreden. Het verkeer richting Amsterdam gaat eind oktober 2014 gebruik maken van het nieuwe oostelijke deel van de verdiepte ligging, tussen…

Binnenstedelijk zonneveld in Den Haag

De financiële haalbaarheid van een zonneveld is sterk verbeterd sinds het Energieakkoord. Over Morgen heeft het proces begeleid voor de gemeente Den Haag bij het zetten van de eerste stap om te komen tot realisatie van een grootschalig zonneveld (1MegaWattPiek) in Den Haag. Onlangs is een intentieovereenkomst ondertekend tussen NS Stations en de Gemeente Den…