Jan Jaap is een breed georiënteerde project- en procesmanager die oplossingsgericht te werk gaat. Zijn menselijke aanpak laat zich met regelmaat typeren als energiek, doortastend en bevlogen. Hij is analytisch scherp en creëert eenvoudig (duurzame) relaties met zijn omgeving. Al deze eigenschappen zet Jan Jaap vooral in op procesmatige vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, vastgoed, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

janjaap.wesselink@overmorgen.nl
06 42 70 01 38

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat zon & wind

Uitnodigingskader zon- en windenergie Leudal in uitvoering

Afgelopen jaar heeft Over Morgen samen met gemeente Leudal, landschapsbureau Heusschen Copier, lokale stakeholders en inwoners gewerkt aan hun uitnodigingskader voor zon- en windenergie. Het beleidskader ‘duurzame energie’ is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin staat omschreven waar welke vormen van hernieuwbare energie mogen worden gerealiseerd. Gemeente Leudal geeft nu de openstellingsronde vorm en hoe…

SDE++ subsidie

Verzilver uw dak nu met SDE++ subsidie

Vorige week is de SDE+ voorjaarsronde 2020 gesloten. Over Morgen heeft ruim 30 dakeigenaren weer een stukje dichter bij de duurzame opwek van zonne-energie gebracht. En we gaan door, want we mogen deze ondersteuning ook geven bij het aanvragen van SDE++ subsidie. De provincies Groningen, Noord-Holland en Gelderland ondersteunen ondernemers met grote daken bij het…

Jan Jaap: Is jouw zonnepark wel duurzaam?

Grootschalige zonne-energie is nodig om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien. Maar wat gebeurt er met de bodem als we zonnevelden aanleggen en later misschien weer verwijderen? ‘Laten we zonnevelden niet alleen aanleggen met aandacht voor de omgeving, landschap en de natuur, maar zeker ook voor de ondergrond’, stelt Over Morgen-adviseur Jan Jaap Wesselink.

Start bouw Zonnepark Oosterweilanden

In gemeente Twenterand is de bouw van Zonnepark Oosterweilanden gestart door de gelijknamige BV. Langs de N36 is een groot bouwbord verrezen, dat donderdagmiddag 11 oktober werd onthuld door wethouder Martha van Abbema. Hiermee wordt de eerste symbolische stap gezet naar een energieneutraal Twenterand. “Zo is het,” zegt wethouder Martha van Abbema van de gemeente…

Jan Jaap: Zon op daken: verlies de voordelen en de potentie niet uit het oog!

Er is de laatste tijd veel te doen over grondgebonden zonneparken. Er wordt veel geschreven over de hoeveelheid landbouwgrond die voor zonneparken opgeofferd zou moeten worden, tot in hoeverre deze zonneparken het lokale ecosysteem aantasten of juist versterken en of grootschalige zonneparken vanuit landschappelijke oogpunt wel zo wenselijk zijn. In tegenstelling tot deze controverse rondom…

Jan Jaap: Zonneparken vliegen ons om de oren

De zonneparken vliegen ons om de oren in Nederland. Althans de plannen. Er worden er nu weliswaar steeds meer daadwerkelijk gebouwd, maar het aantal aankondigingen en nieuwsberichten over nieuwe plannen, zijn aan de orde van de dag. Veel buitenlandse grote ontwikkelaars van en beleggers in zonnepanelen melden zich in Nederland omdat de businesscase hier  door…