Jade ziet de warmtetransitie als één van de grootste uitdagingen van dit moment. Ze wil deze samen met alle betrokken partijen een stukje minder ingewikkeld maken. Ze is een enthousiaste verbinder en houdt ervan om complexe zaken begrijpelijk te maken voor iedereen. Bij HIER bracht ze de warmtetransitie dichtbij mensen en in 2016 werd ze verkozen tot een van de Duurzame Jonge 100. Naast een brede ervaring in de duurzaamheid heeft Jade kennis op het gebied van bewonerscommunicatie. Belangrijk want iedereen in Nederland zal de komende jaren gaan ervaren wat het betekent om aardgasvrij te worden.

jade.oudejans@overmorgen.nl
06 57 58 50 40

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat participatie warmtetransitie

Jade: Van Klimaatakkoord naar de Transitievisie Warmte: startblok voor een aardgasvrije gemeente

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld. Wil jij je alvast oriënteren op de transitievisie warmte? Wij hebben vanwege onze ervaring met het opstellen warmtevisies een goed beeld van de invulling. In het klimaatakkoord staat daarover het volgende: Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken…

Van Klimaatakkoord naar aardgasvrij: drie succesfactoren voor een sterke start

Het Klimaatakkoord is er! Een sterk staaltje polderen met aan de Gebouwde Omgeving tafel aanzienlijke resultaten. Een paar hoofdpunten: De energiebelasting op aardgas gaat omhoog en die op elektriciteit juist omlaag. Hierdoor blijven de energielasten voor de consument neutraal en wordt isolatie aantrekkelijker; Door de verschuiving van de energiebelasting worden de business cases voor aardgasvrije…