Jade ziet de warmtetransitie als één van de grootste uitdagingen van dit moment. Ze wil deze samen met alle betrokken partijen een stukje minder ingewikkeld maken. Ze is een enthousiaste verbinder en houdt ervan om complexe zaken begrijpelijk te maken voor iedereen. Bij HIER bracht ze de warmtetransitie dichtbij mensen en in 2016 werd ze verkozen tot een van de Duurzame Jonge 100. Naast een brede ervaring in de duurzaamheid heeft Jade kennis op het gebied van bewonerscommunicatie. Belangrijk want iedereen in Nederland zal de komende jaren gaan ervaren wat het betekent om aardgasvrij te worden.

jade.oudejans@overmorgen.nl
06 57 58 50 40

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat warmtetransitie

Een integrale aanpak voor Soester wijk ’t Hart

Over Morgen heeft het proces begeleid om in de wijk ’t Hart in Soest met een integrale aanpak te komen tot een route naar een toekomstbestendige wijk. Vorige week werd deze routekaart met een intentieverklaring door de partners bestempeld. Een mooie uitkomst en tegelijk een goed voorbeeld van samenwerken in de geest van de Omgevingswet!…

SVN bijeenkomst – (H)eerlijk Over Morgen

Donderdag 15 november zijn wij aanwezig op de SVN deelnemersbijeenkomst in DeFabrique. Onze collega Gerwin Hop gaat in debat over aardgasvrij wonen met onder andere Helga van Leur en burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone!   Bezoek ook onze workshops over Woningcorporaties als startmotor van Peter-Paul Smoor en over de Transitievisie Warmte van Jade Oudejans.

SVN congres [H]eerlijk Over Morgen

Op 15 november vindt de jaarlijkse SVN deelnemersconferentie plaats in DeFabrique in Utrecht. Het thema van deze dag is “[H]eerlijk Over Morgen”. Daar moeten wij natuurlijk bij zijn! Gerwin Hop, één van de partners van Over Morgen, deelt tijdens een plenair debat met onder andere Helga van Leur zijn kijk op de energietransitie . Collega’s…

Jade: Van Klimaatakkoord naar de Transitievisie Warmte: startblok voor een aardgasvrije gemeente

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld. In het klimaatakkoord staat daarover het volgende: Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd. Een tijdspad voor het verduurzamen van wijken dus, zodat iedereen weet wanneer zijn wijk aan de beurt is. Maar hoe…

Van Klimaatakkoord naar aardgasvrij: drie succesfactoren voor een sterke start

Het Klimaatakkoord is er! Een sterk staaltje polderen met aan de Gebouwde Omgeving tafel aanzienlijke resultaten. Een paar hoofdpunten: De energiebelasting op aardgas gaat omhoog en die op elektriciteit juist omlaag. Hierdoor blijven de energielasten voor de consument neutraal en wordt isolatie aantrekkelijker; Door de verschuiving van de energiebelasting worden de business cases voor aardgasvrije…