Met de inhoud voorop zoekt Ingrid altijd naar de passende oplossing voor maatschappelijke projecten op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en gebiedsontwikkeling. Complexe opgaven vergen een zorgvuldige belangenafweging van de vaak vele betrokken partijen. Met haar brede ervaring als bestuurder in de publieke sector kijkt ze breder dan alleen het specifieke project als dat nodig is.

Ingrid is een mens van de inhoud, maar weet hoe belangrijk het is dat bestuurlijke en politieke processen goed worden doorlopen. Ze scheidt hoofdzaken van bijzaken en zoekt gestructureerd naar oplossingen. Ingrid brengt naast haar brede bestuurlijke ervaring, ook een scherp analytische vermogen en een schat aan inhoudelijke kennis mee.

Ingrid.debondt@overmorgen.nl
06 11 90 7669

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling energie & klimaat warmtetransitie

Niets gevonden

Er zijn helaas geen berichten gevonden. Wellicht dat je via zoeken verder komt?