Wanneer Inge door een stad loopt of fietst is ze verwonderd over het functioneren van het stedelijk organisme, maar heeft zij ook een scherp oog voor waar nog kansen liggen. Zo kan ze ervan genieten als stadspark met verschillende functies wordt gebruikt zoals het is bedoeld, maar ze vindt het jammer als infrastructuur niet strookt met het menselijk gedrag.

Samen met opdrachtgevers maakt ze kansen in de leefomgeving graag concreet. Duur-zaamheid is in haar ogen een veelzijdig begrip en ze zoekt graag naar het complete plaatje van de toekomstbestendige stad: schoon, gezond, actief, duurzaam, sociaal en betaalbaar.
Inge is door haar enthousiaste en open houding voor iedereen benaderbaar en een echte verbinder. Haar sterke gevoel voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zet ze onder andere in bij het begeleiden van participatietrajecten. Participatie ziet ze als een essentieel onderdeel in de stedelijke gebiedsontwikkeling. Ze is er goed in om in vraagstukken de ruimtelijke en sociale componenten met elkaar te verbinden, zodat er op alle fronten meerwaarde ontstaat.

Als voormalig topsporter is Inge gewend initiatief te tonen en samen te werken, maar vooral om goede resultaten te behalen; dit neemt ze mee in al haar projecten.

inge.janssen@overmorgen.nl
06 51 64 03 99

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling duurzame mobiliteit

Berichten van Inge

Inge Janssen

Inge Janssen aan de slag voor Over Morgen

Onze nieuwe adviseur Inge Janssen was de afgelopen tien jaar als Olympisch roeister dagelijks op het water te vinden. Waarom is voor haar de switch naar werken in het ruimtelijk domein heel logisch en hoe vormt fietsen een rode draad in haar leven? Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor een duurzame leefwereld? Het…