Echt aan de slag gaan met duurzame warmte en koude, dat is waar de samenleving om vraagt. Henri heeft de kennis en ervaring om dit streven van enthousiaste partijen te kunnen laten slagen. Op het moment dat plannen overgaan in detailengineering worden er namelijk cruciale keuzes gemaakt die op de langere termijn grote gevolgen hebben voor het beoogde resultaat: keuzes voor kapitaalintensieve assets met groot effect op de hele keten en bepalend voor het comfortgevoel van de eindgebruiker. Henri heeft het vermogen om dit helder onder de aandacht te brengen.

Hij heeft ervaring in het ondersteunen van samenwerkende partijen om weloverwogen keuzes te maken met respect voor ieders belangen. Hij weet ‘beren op de weg’ om te vormen tot een katalysator in de realisatie van plannen en zo bij te dragen aan de energietransitie. Niet gaan voor een korte tussensprint, maar voor een zichzelf versterkend en blijvend effect. Plannen realiseren, met oog voor onderhoud en beheer. Duurzaam in de breedste zin van het woord! Henri is een verbindende factor tussen plannen en een kwalitatieve praktische uitwerking.

henri.elshout@overmorgen.nl
06 8348 2001

LinkedIn

Henri: Aan het werk voor morgen

De grootste uitdaging van aankomende jaren voor een duurzame leefwereld Om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te kunnen halen, moet er voor iedereen een duidelijk en betrouwbaar verhaal zijn. We moeten duidelijk hebben waar we naar toe willen en waarom, wie we daar voor nodig hebben en welke concrete stappen er gezet moeten worden. Er…