Haye is een intrinsiek gedreven adviseur en fanatiek ervaringsdeskundige als het gaat om duurzame mobiliteit. Door zijn sterke vermogen zich in de belevingswereld van anderen te kunnen verplaatsen, zijn de ambitieuze adviezen van Haye realistisch en haalbaar.

Hij zet zich graag in voor een duurzame gedragsverandering in de dagelijkse mobiliteitskeuze van reizigers. Hij laat zich inspireren door voorbeelden van over de hele wereld. Haye knoopt onderwerpen aan elkaar als die in elkaars invloedssfeer liggen en het einddoel kunnen versterken.

De fiets als ultieme duurzame mobiliteitsoplossing is zijn paradepaardje, maar zijn ervaring beslaat het hele mobiliteitsaanbod. Met name het combineren van meerdere modaliteiten is in zijn ogen van groot belang en bijzonder kansrijk.

haye.bijlsma@overmorgen.nl
06 274 48 713

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit

Groeifonds: Investeer in het omzeilen van reistijd

Maandag presenteerde het kabinet het Nationaal Groeifonds. Twintig miljard euro is er beschikbaar om te investeren in niet structurele zaken op het gebied van kennisontwikkeling, R&D innovatie en infrastructuur. De investeringen zijn nodig om economische groei te stimuleren en een financiële buffer aan te leggen voor economisch mindere tijden. En investeren in economische groei door…

Middenzone gezondheidspark Dordrecht

Over Morgen ontwikkelt mobiliteitsconcept voor Middenzone Gezondheidspark Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft de ontwikkeling van de locatie Middenzone Gezondheidspark na een marktselectieprocedure gegund aan Ballast Nedam Development. Het plan voor een hoogstedelijk en duurzaam woongebied is door Over Morgen voorzien van een mobiliteitsconcept met bijpassende parkeerbalans. Het Middenzone Gezondheidspark is het gebied gelegen tussen het Albert Schweitzerziekenhuis en de Sportboulevard in Dordrecht. Dit…