info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

OMtrend #toekomstbouwen | 1 november 2018

We willen in ons land steeds meer met dezelfde ruimte. Wonen, werken en ontspannen. Het is nu al een uitdaging om dit allemaal een plek te geven. Daarbovenop moeten we de komende jaren ook veel ruimte vinden voor het opwekken van duurzame energie en het realiseren van de woningbouwopgave. Hoe gaan we ervoor zorgen dat…

37 partijen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude programma 2018 – 2021

Vandaag hebben 37 partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de komende 3 jaar baanbrekende stappen te zetten in het verduurzamen en aardasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen met warmtenetten. Binnen het Warmte & Koude programma voor de Metropoolregio Amsterdam komen de vraagstukken en belangen van de verschillende partijen bij elkaar en werken we gezamenlijk aan…

: Aan de slag voor morgen

Het begint met visie en lef Samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid is nodig om de noodzaak voor een duurzame leefwereld op de kaart te zetten. Wanneer deze samenwerking werkt en het goede voorbeeld wordt gegeven kan de rest volgen. Hiervoor is visie en lef voor nodig en overtuigingskracht. Een goede samenwerking kan alleen tot…

Miljoenennota en woningcorporaties: kan de startmotor gaan draaien?

Krijgen woningcorporaties een worst voorgehouden? Nog niet zo lang geleden verkondigde Diederik Samsom luid dat woningcorporaties de startmotor zijn in de wijkgerichte warmtetransitie. Maar als je de miljoenennota goed leest, dan krijg je het gevoel dat de toenemende belastingdruk de investeringsruimte van woningcorporaties flink beperkt. Onbegrijpelijk. Want hoe wordt de duurzaamheidsopgave dan gefinancierd? En hoe…

Frisse wind bij Over Morgen

Over de bühne Op de trappen van onze tribune heeft zich een bont gezelschap verzameld. Normaal gesproken nemen hier alleen mensen plaats voor een bedrijfstraining, een interne sessie of uiteraard een van onze vrijdagmiddagborrels. Dat is deze keer anders. Deze periode beginnen er 12 nieuwe adviseurs bij Over Morgen.   Van boven naar beneden en…

: Van Klimaatakkoord naar ruimte voor nieuwe energie

In de onlangs gepubliceerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord heeft de sectortafel Elektriciteit verregaande plannen voorgesteld. Deze voorstellen zullen de verduurzaming van de energievoorziening met een grote stap verder brengen. Specifieker wordt er ingezet op de forse verhoging van het aandeel hernieuwbare elektriciteit, van 14 procent in 2017 namelijk naar tenminste 49 procent in 2030 –…