info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

: Woningcorporatie als startmotor: probleem of kans?

In het Klimaatakkoord is de corporatie tot startmotor gebombardeerd voor de warmtetransitie in de wijk. En als ik mijn oor te luister leg, dan is de sector daar niet echt blij mee. Begrijpelijk want er komt nogal wat op de corporaties af. Bij de warmtetransitie in de wijk zijn betaalbaarheid maar ook leefbaarheid belangrijke factoren.…

: De zonneladder is een goed begin. Nu nog doorpakken!

Onlangs nam de Tweede Kamer de motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aan. In deze motie wordt de regering gevraagd een zonneladder voor decentrale overheden op te stellen dat als afwegingskader zal dienen bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën (RES). De belangrijkste aanleiding voor deze motie? De maatschappelijke discussie over (de impact van) zonneparken…

Dag van de Duurzaamheid: win de Christiaan Helder-prijs!

In liefdevolle nagedachtenis aan onze collega Christiaan Helder (1968 – 2017) reiken wij de “Christiaan Helder-prijs” uit. Een prijs die wij uitreiken aan een project, organisatie of persoon die een waardevolle bijdrage levert aan het aardgasvrij maken van Nederland. Vandaag op de Dag van de Duurzaamheid en de sterfdag van Christiaan kondigen wij de open…

In gesprek met Steven Hupkens van AM

De druk op onze leefomgeving neemt toe. Met dezelfde ruimte willen we steeds meer doen. Wonen, werken en ontspannen. Momenteel is het al een uitdaging om dit allemaal een plek te geven. We zien dat het steeds drukker wordt in steden, terwijl op andere plekken in Nederland het aantal inwoners per gemeente krimpt. Hoe gaan…

OMtrend #toekomstbouwen | 1 november 2018

We willen in ons land steeds meer met dezelfde ruimte. Wonen, werken en ontspannen. Het is nu al een uitdaging om dit allemaal een plek te geven. Daarbovenop moeten we de komende jaren ook veel ruimte vinden voor het opwekken van duurzame energie en het realiseren van de woningbouwopgave. Hoe gaan we ervoor zorgen dat…

37 partijen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude programma 2018 – 2021

Vandaag hebben 37 partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de komende 3 jaar baanbrekende stappen te zetten in het verduurzamen en aardasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen met warmtenetten. Binnen het Warmte & Koude programma voor de Metropoolregio Amsterdam komen de vraagstukken en belangen van de verschillende partijen bij elkaar en werken we gezamenlijk aan…