info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Omgevingsvergunning windpark Almere Pampus onherroepelijk

De omgevingsvergunning voor het nieuwe windpark Almeerse Wind bij Almere Pampus is onherroepelijk. Daarmee is een grote stap gezet richting realisatie van het project, waarbij Over Morgen in opdracht van de gemeente adviseert.   Initiatiefnemers burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon willen met het nieuwe windpark vanaf 2021 groene stroom leveren aan circa 30.000 huishoudens. Het…

Nijmeegse elektriciteitscentrale wordt innovatieterrein Centrale Gelderland

De oude energiecentrale in Nijmegen wordt herontwikkeld. Daarvoor werken provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en het energiebedrijf samen aan Centrale Gelderland. Gemeente Beuningen is als buurgemeente ook aangehaakt bij de ontwikkeling. Er komen zonnepanelen, windmolens en experimenten met nieuwe technieken. Allemaal om schone energie op te wekken voor de directe omgeving en de scheepvaart over de Waal.…

Zweedse studiereis voor inspiratie bij Over Morgen: data & Fika

In het kader van een studiereis ontvingen wij de deelnemers van het Zweedse project DigSam. Dit is een strategisch project dat het resultaat is van het samenwerkingsprogramma “Smart Cities” van de Zweedse overheid. Het project werkt aan een ongebroken gestandaardiseerde digitale informatiestroom, met bijzondere aandacht voor de startfase van ruimtelijke projecten. Dit gaat bijvoorbeeld om…

: Het laatste jaar SDE+

Nog even en het is weer zover. De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 wordt opengesteld. En dat is voor het laatst in de huidige vorm. De Minister gaf in zijn Kamerbrief van december 2018 al aan dat er een opvolger komt, de SDE++. Deze nieuwe regeling wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie genoemd. Hoe zit het…

De nieuwkomers van Over Morgen

#Nieuweenergie Over Morgen wil ook in 2019 impact maken. Impact op onze leefwereld. Impact die voelbaar is. Impact die meetbaar is. Impact die blijft. En daar hebben we meer mensen voor nodig. Deze eerste maand van het jaar zijn er dan ook 7 nieuwe adviseurs begonnen. Van links naar rechts: Marloes van Kleef, Margo Meijer,…

Margo Meijer maakt overstap naar Over Morgen

Margo Meijer start als senior adviseur integrale gebiedsontwikkeling bij Over Morgen. Hiervoor werkte zij als directeur bij ingenieursbedrijf Aveco de Bondt en als afdelingsmanager Grondzaken en Vastgoed bij de gemeente Ede. Bij Over Morgen gaat zij complexe ruimtelijk vraagstukken en integrale gebiedsontwikkeling verder brengen. Margo Meijer is technisch bedrijfskundig opgeleid aan de Universiteit Twente. Na…

Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg stelt uitgangspunten Omgevingsvisie vast

Dinsdagavond is de uitgangspuntennotitie ‘Kompas voor de Leefomgeving’ voor de omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Deze uitgangspuntennotitie legt een stevige basis voor de uitwerking van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een visie waarin de lokale identiteit van de gemeente wordt geschetst en dat koers geeft aan de ontwikkeling op de lange termijn van…

Ruim € 1,6 miljoen voor nieuwe laadpalen van PARKnCHARGE door BNG Duurzaamheidsfonds en Energiefonds Utrecht

PARKnCHARGE heeft een lening van in totaal € 1.620.000 ontvangen van het BNG Duurzaamheidsfonds en het Energiefonds Utrecht. Hiermee kunnen circa 285 laadpleinen met bijna 600 laadpalen in Utrecht en de rest van Nederland worden gerealiseerd. Met deze financiering verwachten de partners de adoptie van elektrische voertuigen in Nederland te versnellen waardoor auto’s kunnen worden…