info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Meld je aan! Kenniskring duurzame gebiedsontwikkeling Haven-Stad

In het themanummer Duurzame gebiedsontwikkeling van de Rooilijn (#4) is de energietransitie en de rol van nieuwe mobiliteit in gebiedsontwikkelingen besproken. Naar aanleiding hiervan vindt op maandag 19 november vindt een kenniskring plaats over energietransitie en nieuwe mobiliteit in Pakhuis de Zwijger met als casus Haven-Stad Amsterdam. Tijdens deze kenniskring wordt dit thema verder uitgediept…

Gemeente besluit zonnepark op eigen grond zelf te realiseren

Op 1 november heeft de gemeenteraad van Midden-Drenthe ingestemd met het collegevoorstel tot zelfrealisatie van het zonnepark Leemdijk. Dit betekent dat de gemeente Midden-Drenthe het zonnepark zelf gaat aanleggen en exploiteren. Over Morgen heeft de gemeente begeleid in het voortraject en is blij over dit positieve besluit.   Het project zonnepark Leemdijk in Smilde omvat…

: Woningcorporatie als startmotor: probleem of kans?

In het Klimaatakkoord is de corporatie tot startmotor gebombardeerd voor de warmtetransitie in de wijk. En als ik mijn oor te luister leg, dan is de sector daar niet echt blij mee. Begrijpelijk want er komt nogal wat op de corporaties af. Bij de warmtetransitie in de wijk zijn betaalbaarheid maar ook leefbaarheid belangrijke factoren.…

Dag van de Duurzaamheid: win de Christiaan Helder-prijs!

In liefdevolle nagedachtenis aan onze collega Christiaan Helder (1968 – 2017) reiken wij de “Christiaan Helder-prijs” uit. Een prijs die wij uitreiken aan een project, organisatie of persoon die een waardevolle bijdrage levert aan het aardgasvrij maken van Nederland. Vandaag op de Dag van de Duurzaamheid en de sterfdag van Christiaan kondigen wij de open…

In gesprek met Steven Hupkens van AM

De druk op onze leefomgeving neemt toe. Met dezelfde ruimte willen we steeds meer doen. Wonen, werken en ontspannen. Momenteel is het al een uitdaging om dit allemaal een plek te geven. We zien dat het steeds drukker wordt in steden, terwijl op andere plekken in Nederland het aantal inwoners per gemeente krimpt. Hoe gaan…