info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

: Mosterd na de maaltijd

OK. Het is me gelukt. Ik heb mij net als vele journalisten, regeringstegenstanders en anders positivisten geworsteld door het veel besproken rapport van Winsemius “Vertrouwen in Burgers”. De inkt is net droog, maar wat mij betreft al weer achterhaald. Wat gaat er mis? Wat ik er in lees is dat de overheid de laatste jaren…

: Staatssteun als breekijzer in contracten

Staatssteun is een rechtsgebied in beweging. Het ‘staatssteun argument’ wordt inmiddels voor verschillende doeleinden gebruikt. Niet alleen om er voor te zorgen dat er marktconforme prijzen worden betaald of om bestemmingsplannen te beoordelen op de financiële haalbaarheid[1]. Het wordt nu ook gebruikt om contracten te vernietigen. Staatssteun Als een gemeente grond verkoopt moet zij één…

: Herverkaveling: van huilen komt ruilen!?

Complexe eigendomssituaties vragen om nieuwe instrumenten. Herverkaveling is één van de kansrijke nieuwe instrumenten voor het faciliterend grondbeleid van gemeenten. Ervaringen uit het buitenland beloven dat projecten eenvoudiger en goedkoper worden. Geldt ook voor Nederland dat van huilen vervolgens ruilen kan komen? Begin dit jaar werd aangekondigd dat het Ministerie van I&M, TU Delft en…