info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Oplossingen voor Laadpalenstress

Hoe los ik de laadpalenstress in mijn gemeente op? Met deze vraag kwamen ruim 40 genodigden naar het EV (Elektrisch Vervoer) kenniscafé van Over Morgen. Veel gemeenten zien de voordelen in van elektrisch rijden op het gebied van milieu, geluid, klimaat en economie. Tegelijkertijd hebben ze de uitdaging om deze innovatie in goede banen te…

8 maart woonevent vraaggericht ontwikkelen in Nieuw Delft

Aanstaande zaterdag organiseert de gemeente Delft het evenement “Your New Home” voor potentiele bewoners van het te ontwikkelen spoorzone-gebied Nieuw Delft. Het event vindt plaats van 10:00 tot 17:00 in Loods 015, een leegstaand pand in het te ontwikkelen gebied, aan de Nijverheidsstraat 7. De entree is gratis. Tijdens het woonevent worden de plannen voor…

Co Verdaas sluit zich aan bij Over Morgen

Co Verdaas zal per 1 maart een actieve rol gaan vervullen binnen adviesbureau Over Morgen. Verdaas (47) thans ook werkzaam als directeur CDI bij Wageningen UR, zal zich parttime gaan bezighouden met advisering binnen de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Hij is een welkome aanvulling in ons team en voor onze klanten. Directeur Kathleen Wellink: “Met de…

Over Morgen trakteert!

Over Morgen is jarig en dat vieren we! We bestaan alweer 2 jaar als Over Morgen (en al ruim 10 jaar als adviesbureau) en timmeren met onze duurzame en zichtbare oplossingen goed aan de weg. Als je jarig bent moet je trakteren en daarom geven we de komende dagen op onze vernieuwde website 100 knijpkatten…

Tweede editie Burgermeester Academie gestart!

In de Burgermeester Academie leren ambtenaren hoe zij burgers kunnen verbinden aan beleidsontwikkelingen. Want om de vraagstukken waarvoor we in Nederland staan goed aan te pakken, moeten we de innovatiekracht van burgers, ondernemers en ambtenaren samenbrengen. In 2013 werd de eerste editie van de Burgermeester Academie met succes afgerond. Op 13 en 14 februari startte…

Subsidie zonnepanelenregeling Den Haag

In Den Haag heeft Over Morgen een subsidieregeling ontwikkeld en uitgevoerd om plaatsing van zonnepanelen in Den Haag te stimuleren. Zowel particulieren als zakelijke partijen kunnen een financiële bijdrage aanvragen om zonnepanelen te plaatsen. Over Morgen heeft met het beschikbare budget een maximale hoeveelheid zonnepanelen geplaatst door de subsidieregeling competitief te maken. De subsidieaanvrager mocht…

Gratis oplaadpalen zonder overlast voor de omgeving

De groei van het aantal elektrische auto’s overtreft de verwachtingen. Maar wat betekent het laden van die auto’s in de openbare ruimte? En hoe komen we tot een rendabel model voor openbare oplaadpalen? Intussen gaat de elektrische revolutie gewoon door. En dat is in onze ogen een gewenste ontwikkeling, omdat elektrisch rijden positieve effecten heeft op…

Over Morgen rijdt elektrisch

Over Morgen heeft enkele weken een Renault Zoë tot haar beschikking om haar klanten en medewerkers de kans te geven elektrisch rijden te ervaren. Niet alleen vanwege de geweldige rijervaring, maar ook vanwege het gemak waarmee de auto opgeladen kan worden. Over Morgen heeft een krachtig, snel laadpunt bij het kantoor laten installeren; binnen een…

Belgische Burgermeesters op Bazaar Co-creatief

Het succes van de Burgermeester Academie, mede geïnitieerd door Over Morgen, is zelfs onze Zuiderburen niet ontgaan! De Burgermeester Academie was 7 november op uitnodiging van Flora vzw in Brussel aanwezig op de Bazaar Co-creatief. Flora vzw is een Belgisch federaal expertisenetwerk dat momenteel onderzoek doet naar de vraag hoe overheidsbeleid innovatieve en co-creatieve initiatieven van…