info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Subsidie zonnepanelenregeling Den Haag

In Den Haag heeft Over Morgen een subsidieregeling ontwikkeld en uitgevoerd om plaatsing van zonnepanelen in Den Haag te stimuleren. Zowel particulieren als zakelijke partijen kunnen een financiële bijdrage aanvragen om zonnepanelen te plaatsen. Over Morgen heeft met het beschikbare budget een maximale hoeveelheid zonnepanelen geplaatst door de subsidieregeling competitief te maken. De subsidieaanvrager mocht…

Gratis oplaadpalen zonder overlast voor de omgeving

De groei van het aantal elektrische auto’s overtreft de verwachtingen. Maar wat betekent het laden van die auto’s in de openbare ruimte? En hoe komen we tot een rendabel model voor openbare oplaadpalen? Intussen gaat de elektrische revolutie gewoon door. En dat is in onze ogen een gewenste ontwikkeling, omdat elektrisch rijden positieve effecten heeft op…

Over Morgen rijdt elektrisch

Over Morgen heeft enkele weken een Renault Zoë tot haar beschikking om haar klanten en medewerkers de kans te geven elektrisch rijden te ervaren. Niet alleen vanwege de geweldige rijervaring, maar ook vanwege het gemak waarmee de auto opgeladen kan worden. Over Morgen heeft een krachtig, snel laadpunt bij het kantoor laten installeren; binnen een…

Belgische Burgermeesters op Bazaar Co-creatief

Het succes van de Burgermeester Academie, mede geïnitieerd door Over Morgen, is zelfs onze Zuiderburen niet ontgaan! De Burgermeester Academie was 7 november op uitnodiging van Flora vzw in Brussel aanwezig op de Bazaar Co-creatief. Flora vzw is een Belgisch federaal expertisenetwerk dat momenteel onderzoek doet naar de vraag hoe overheidsbeleid innovatieve en co-creatieve initiatieven van…

‘In gesprek met lokale politici’

Gedachten over de burger en de overheid van morgen “De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving”. De opvallendste zin in de eerste Troonrede van koning Willem-Alexander was nog maar nauwelijks bestorven, of het nieuwe begrip gonsde al door het hele land. Waar de term participatie door de Troonrede is gehyped, is het…

Enthousiaste reacties congres Best of Burgermeester Academie

Op 2 oktober jl. vond het congres Best of Burgermeester Academie plaats. Met succes! Het congres vormde de afsluiting van de eerste editie van de Burgermeester Academie, een leergang voor ambtenaren over “innovatie door participatie”. In een middag tijd kregen de ruim 200 congresbezoekers de highlights en lessen van een half jaar Burgermeester Academie voorgeschoteld.…

: Laadpalenoorlog

Vorige week op de IAA in Frankfurt keek ik mijn ogen uit door de vele rondzoevende elektrische auto’s. Elk merk, elke stand, overal zag je EV’s (elektrische auto’s) en Plug-ins. Anderhalf jaar geleden was ik een van de grootste ‘petrol-heads’. Ik merk dat veel van de auto’s die ik vroeger gaaf vond, me nu niets…

: Energieakkoord, miljoenennota en ruimtelijke ontwikkeling

De afgelopen twee weken hebben we kennis mogen nemen van het energieakkoord en van de miljoenennota. Ik constateer dat beiden de nieuwe realiteit bevestigen en dat er mooie, duurzame kansen liggen voor onze “participatiesamenleving”. De overheid heeft geen geld meer om haar burgers van de wieg tot het graf te verzorgen. Volgens koning Willem-Alexander verandert…