info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Healthy Urban Office Challenge winnaar bekend

De prijs voor groenste, gezondste, slimste kantoor is voor Warmtebouw Utrecht BV. De finale werd afgelopen woensdag 24 mei te Utrecht gehouden met tien finalisten, waaronder Over Morgen. Ondanks dat we de hoofdprijs misliepen, zijn we trots dat we als een van de tien finalisten werden gekozen, naast een aantal grote bedrijven zoals De Volksbank…

SDE+ subsidie toegekend aan Zonnepark Apeldoorn

Zonnepark Apeldoorn heeft de SDE+ subsidie toegekend gekregen. Hiermee komt de realisatie van het park echt in zicht. Met deze toekenning is een grote stap gezet om begin volgend jaar groene stroom op te wekken met circa 11.000 zonnepanelen voor ongeveer 800 huishoudens. In de vervolgfase staat het afronden van contract centraal – met banken,…

1 laadpaal per 100 parkeerplaatsen

Eén oplaadpaal op elke honderd parkeerplaatsen. Zoveel laadpalen zijn er gemiddeld in Nederland nodig. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van overheid, marktpartijen en instituten, in opdracht van het Nederlands Kennisplatform Laadinfrastructuur. Over Morgen werkte mee aan de totstandkoming van deze kencijfers. Reactief handelen Infrastructuur voor elektrisch vervoer en laadpalen is nog niet ingebed in het…

Ga mee op de 2e Over Morgen studiereis!

Kopenhagen is een stad waar in de gebiedsvernieuwing en energietransitie opvallende ontwikkelingen plaatsvinden. Verrassende innovaties, herbestemming, grootschalige gebiedsvernieuwing; allemaal ontwikkelingen die Kopenhagen maken tot de energieke en bruisende stad die ze is. Daar kunnen wij in Nederland een hoop van leren. Wij zijn nieuwsgierig naar de achtergrond van deze ontwikkelingen en organiseren daarom een studiereis…

Samenwerkings- overeenkomst regionaal warmtenet Drechtsteden

In Sliedrecht tekenden de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Tablis Wonen en HVC op 2 mei een samenwerkingsovereenkomst om de regionale mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Met deze samenwerking wordt de doelstelling van de Drechtsteden, waaronder Sliedrecht, om in 2050 een energieneutraal te zijn tastbaar. Anne Janssen vervulde de rol van…

Hoe Nederland van het gas af gaat

Afgelopen zaterdag 29 april stond Jan van der Meer in de Vlaamse krant De Standaard – voor een interview met Ine Renson over de weg die Nederland moet belopen om van het gas af te komen. In Jan’s woorden: ‘We staan aan de vooravond van een gigantische revolutie.’ Nederland gaat 250.000 woningen per jaar loskoppelen…

: Één deelauto is geen deelauto

Deelauto’s is een beetje zoals Palmpasen. Dit is misschien wel de belangrijkste conclusie die ik na twee maanden WeDriveSolar heb. Ik ben al een aantal jaren bezig met experimenteren rondom autodelen. Zowel in mijn werk, als ook in mijn eigen vervoer. Eerst had ik een eigen auto die regelmatig op Snappcar stond. Vervolgens leende ik veelal…