info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Gebiedsgerichte aanpak openbaar laden

De gemeente Houten en zet in op een gezonde en duurzame leefomgeving en stimuleert daarom elektrisch rijden. Het organiseren van een dekkend netwerk van openbare laadinfrastructuur is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daaarom komen er de komende jaren ca. 75 nieuwe oplaadlocaties bij. De gemeente heeft zichzelf als doel gesteld: Het organiseren van een planmatige uitrol…

: Meerdere wegen naar een aardgasvrij Nederland

  Het is een veelgehoorde tegenstelling: de één is tegen warmtenetten en voor elektrische oplossingen, de ander juist andersom. Zo noemde de heer Patrick Lammers, CEO van Essent, op 11 september 2017 in het Financieel Dagblad dat er in de energietransitie geen plaats is voor warmtenetten en dat we moeten mikken op elektrische warmteoplossingen. Maar…

Versterking voor ons team gebiedsvernieuwing

  De zomer nadert zijn einde en dat betekent nieuw en fris elan bij Over Morgen! Vanaf half augustus is ons team gebiedsvernieuwing uitgebreid met Gerard van Dijken. Gerard is een praktische en creatieve adviseur die door zijn nationale en internationale ervaring in het leiden van planvorming van gebiedsontwikkelingen een breed profiel heeft ontwikkeld. Hij…

Vooravond van de Omgevingswet – kom je ook?

De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor iedereen. Voor de gemeenteraad, voor het college, voor ambtenaren maar ook voor samenwerkingspartners en initiatievennemers uit de samenleving. Tijdens onze Vooravond van de Omgevingswet op donderdag 21 september verkennen we samen deze nieuwe ontwikkelingen De komst van de Omgevingswet vergt immers niet alleen nieuwe rollen maar ook…

Meer dan een zomerkracht

De zomer mag wel aangebroken zijn, bij Over Morgen staan we ook nu niet stil. Ons team breidt uit en we verwelkomen nog een jonge collega: Tomas Mathijsen. Met zijn achtergrond in duurzame energietechnologie is Tomas in staat om een vertaalslag te maken van technologische concepten naar concrete implementatie. Het concreet maken van de duurzame…

Visualisatie Meerjaren Prognose Grondexploitaties

Wij zijn bij veel gemeenten betrokken bij het opstellen van Meerjaren Prognose Grondexploitaties. Het viel ons op dat dit doorgaans omvangrijke rapporten zijn. Rapporten met zeer veel cijfers en technisch taalgebruik, die voor de niet-ingewijden nauwelijks te begrijpen zijn. Dat gaf ons de aanleiding om de resultaten van het MPG te visualiseren. Het voordeel van…

: Size does (not) matter!

“Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit.” Ik probeerde mezelf nog even wat moed in te praten voordat ik in Beijing het podium op moest. Ik was uitgenodigd op het Chinese International ‘Forum on Electric Vehicle Pilot Cities and Industrial Development’ en ging onze voorspelmodellen voor elektrische auto’s en elektrische deelauto’s presenteren. De ochtend werd…

Aan de slag met ons talent

De persoonlijke ontwikkeling van onze jonge collega’s bij Over Morgen is ons heel wat waard. Daarom hebben we samen met ORMIT een ontwikkelprogramma voor ze uitgedacht. Dinsdag 20 juni was de officiële kick-off van het programma. Negen collega’s staan in de startblokken om een steile leercurve aan te gaan en met vallen en opstaan zichzelf tot ‘trusted…