info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Afscheid Kathleen Wellink

  Na 6 jaar Over Morgen heeft Kathleen Wellink, onze huidige directeur, besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Kathleen was onze eerste algemeen directeur en heeft vanaf 2012 Over Morgen laten groeien tot hét impactbureau binnen de duurzame leefomgeving. Met inmiddels zo’n 60 adviseurs timmeren we flink aan de weg binnen de gebiedsvernieuwing en…

In Memoriam Christiaan Helder (1968 – 2017)

Afgelopen dinsdag bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van onze gewaardeerde collega Christiaan Helder. Sinds 2014 werkten wij samen met Christiaan op het aardwarmteproject in Den Haag en vlak daarna trad Christiaan in dienst bij Over Morgen. Al snel bereikte Christiaan het slechte nieuws dat zijn eerdere kanker was teruggekomen. Na dat bericht…

Dag van de Duurzaamheid start hier & nu

Samen laten we op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is. Over Morgen draagt samen met Encon en gemeente Apeldoorn haar steentje bij aan de energietransitie door de realisatie van Zonnepark Apeldoorn. De realisatie van het Zonnepark Apeldoorn langs de A50 komt steeds dichterbij. De verwachting…

Over Morgen Verdiepingsdag Nationaal Warmte Congres

De verduurzaming van onze warmtevoorziening is onomkeerbaar. Om deze opgave uit te voeren zullen we alle zeilen bij moeten zetten. We moeten nú starten! Hoe kun je je warmtevraag duurzaam invullen. Welke opties zijn er? Wat en wie heb je nodig om een en ander te realiseren? Ketenregie is essentieel. We moeten versnellen. En niet…

Over Morgen voert onderzoek uit voor vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s

De lokale rekenkamer(commissie)s van Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss gaan gezamenlijk onderzoek verrichten naar de invoering van de Omgevingswet. Via een kortlopend onderzoek (‘Quickscan’) willen de vijf lokale rekenkamer(commissie)s in beeld brengen hoe iedere gemeente zich op dit moment voorbereidt op de Omgevingswet. Er zal nadrukkelijk worden gekeken naar de rol van de raad.…

Gebiedsgerichte aanpak openbaar laden

De gemeente Houten en zet in op een gezonde en duurzame leefomgeving en stimuleert daarom elektrisch rijden. Het organiseren van een dekkend netwerk van openbare laadinfrastructuur is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daaarom komen er de komende jaren ca. 75 nieuwe oplaadlocaties bij. De gemeente heeft zichzelf als doel gesteld: Het organiseren van een planmatige uitrol…

: Meerdere wegen naar een aardgasvrij Nederland

  Het is een veelgehoorde tegenstelling: de één is tegen warmtenetten en voor elektrische oplossingen, de ander juist andersom. Zo noemde de heer Patrick Lammers, CEO van Essent, op 11 september 2017 in het Financieel Dagblad dat er in de energietransitie geen plaats is voor warmtenetten en dat we moeten mikken op elektrische warmteoplossingen. Maar…