info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Kennisatelier Duurzaam Ontwikkelen: bouwen voor de toekomst met materialen van de toekomst

Ontwikkelen voor de toekomst vergt een andere benadering voor mobiliteit, energie, materialen én eindgebruiker in gebiedsontwikkeling. Dat is de rode draad van het Kennisatelier Duurzaam Ontwikkelen, georganiseerd door gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en adviesbureau Over Morgen. Tijdens het kennisatelier werd een toekomstbeeld geschetst op vier thema’s, waarna groepsgewijs de consequenties, kansen en barrières voor gebiedsontwikkeling…

Startsein herinrichting openbare ruimte centrum Weerselo

De openbare ruimte van het centrum van Weerselo wordt vernieuwd. Op donderdag 19 oktober gaven gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel en wethouder Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland het startsein voor de uitvoeringswerkzaamheden.  Samen met de Weerselose bevolking heeft de gemeente de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het ontwikkelperspectief van het…

Samen naar een energieneutraal Winterswijk

Op 27 oktober heeft de Energietafel Winterswijk haar advies over hoe Winterswijk in 2030 energieneutraal moet worden aan het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Aan de Energietafel hebben zo’n 20 Winterswijkse maatschappelijke instanties deelgenomen. De partijen hebben unaniem de ambitie om in 2030 energieneutraal te worden onderschreven en de route daarnaartoe bepaald. Hans Bax,…

Afscheid Kathleen Wellink

  Na 6 jaar Over Morgen heeft Kathleen Wellink, onze huidige directeur, besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Kathleen was onze eerste algemeen directeur en heeft vanaf 2012 Over Morgen laten groeien tot hét impactbureau binnen de duurzame leefomgeving. Met inmiddels zo’n 60 adviseurs timmeren we flink aan de weg binnen de gebiedsvernieuwing en…

In Memoriam Christiaan Helder (1968 – 2017)

Afgelopen dinsdag bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van onze gewaardeerde collega Christiaan Helder. Sinds 2014 werkten wij samen met Christiaan op het aardwarmteproject in Den Haag en vlak daarna trad Christiaan in dienst bij Over Morgen. Al snel bereikte Christiaan het slechte nieuws dat zijn eerdere kanker was teruggekomen. Na dat bericht…

Dag van de Duurzaamheid start hier & nu

Samen laten we op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is. Over Morgen draagt samen met Encon en gemeente Apeldoorn haar steentje bij aan de energietransitie door de realisatie van Zonnepark Apeldoorn. De realisatie van het Zonnepark Apeldoorn langs de A50 komt steeds dichterbij. De verwachting…

Over Morgen Verdiepingsdag Nationaal Warmte Congres

De verduurzaming van onze warmtevoorziening is onomkeerbaar. Om deze opgave uit te voeren zullen we alle zeilen bij moeten zetten. We moeten nú starten! Hoe kun je je warmtevraag duurzaam invullen. Welke opties zijn er? Wat en wie heb je nodig om een en ander te realiseren? Ketenregie is essentieel. We moeten versnellen. En niet…

Over Morgen voert onderzoek uit voor vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s

De lokale rekenkamer(commissie)s van Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss gaan gezamenlijk onderzoek verrichten naar de invoering van de Omgevingswet. Via een kortlopend onderzoek (‘Quickscan’) willen de vijf lokale rekenkamer(commissie)s in beeld brengen hoe iedere gemeente zich op dit moment voorbereidt op de Omgevingswet. Er zal nadrukkelijk worden gekeken naar de rol van de raad.…