info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Over Morgen investeert mee in zonnepark

Erik Tissingh en wethouder Mark Sandmann ondertekenen de overeenkomst Voortaan gaan we de gemeenten niet alleen adviseren bij energietransitie vraagstukken, maar gaan we ook zelf duurzaam ontwikkelen en investeren we mee volgens ons motto “practice what you preach”. Samen met gemeente Apeldoorn en Encon tekenden we op 5 december de overeenkomst voor de realisatie van…

Kansen voor jong talent

Altijd al je carrière willen starten bij een adviesbureau dat je ruimte biedt om eigen initiatief te tonen en zelfstandig opdrachten uit te voeren? Hebben de thema’s van morgen ook jouw aandacht en wil je graag vanuit je expertise werken aan een duurzame leefomgeving? Dan ben je bij Over Morgen aan het juiste adres en…

Lucky three

Laat de winter maar komen, want bij Over Morgen staan we sinds november sterker in ons schoenen met een drietal nieuwe collega’s: Arjan Arts, Rutger Nelis en Vedrana Halepovic. Met deze professionals erbij, blijven we ook in 2017 groeien, innoveren en werken aan een duurzame leefomgeving. De heren Arjan en Rutger komen beiden uit de…

Van klimaattop naar actie in Zuid-Holland

Afgelopen woensdag 26 oktober was klimaat ‘hot’. Twitter stond vol met berichten over de klimaattop en ook het journaal besteedde uitgebreid aandacht aan de bijeenkomst in Rotterdam. Provincie Zuid-Holland haakte die dag aan en zette de WarmteTransitieAtlas online. De atlas toont wijken in Zuid-Holland waar kansen liggen voor aansluiting op duurzame warmte (rest- of aardwarmte)…

Woonplezier en participatie Zuidpolder beloond met prijs

“Het feit dat voorrang werd gegeven aan de gebruikskwaliteit bóven de opbrengsten van het project heeft, samen met de vroege betrokkenheid en goede wisselwerking met de lokale Adviescommissie Wonen, de doorslag gegeven.” Onder andere deze constatering in het juryrapport heeft ertoe geleid dat de directie Projectbureau Zuidpolder de Margaret Staal-Krophollerprijs heeft gewonnen. Minister Blok reikte…

: Klantcafé Omgevingswet, je had er bij moeten zijn

Er is een stille revolutie gaande in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Plannen worden meer integraal en flexibel en initiatieven vanuit de samenleving krijgen steeds meer kans. Ambtenaren worden klaargestoomd om deze revolutie vorm te geven. Het denken in de geest van de Omgevingswet vraagt immers om een ambtenaar nieuwe stijl; vanuit een open houding zoeken…

Klantcafé Omgevingswet

Op een prachtige locatie en met een programma vol inspirerende sprekers organiseert Over Morgen op donderdag 13 oktober het Klantcafé Omgevingswet – ‘Ruimte voor Verandering’. Op basis van toonaangevende showcases onderzoeken we de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor initiatieven en veranderingen vanuit de markt. Daarnaast is er volop ruimte voor gesprek en uitwisseling van…

: De weg naar een (aard)gasloze toekomst

Aardgasloos in 2050, dus nu gasleidingen in nieuwe gebiedsontwikkelingen neerleggen is geldverspilling. Toch is dat nog de dagelijkse praktijk. Een toekomstbestendige gebouwde omgeving begint met het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen zonder aardgasinfrastructuur. Want als we het bij nieuwbouw niet voor elkaar krijgen, hoe gaan we dat dan doen bij bestaande bouw? Het moet anders, toch gebeurt…

Energieke start

Over Morgen draait na de zomerperiode alweer op volle toeren. Wij blijven daarom zoeken naar nieuwe collega’s om onze klanten te bedienen en ons team te versterken. Vanaf september verwelkomen wij twee collega’s: Arie-Willem Bijl en Olaf Herfst. Deze heren gaan ons ondersteunen op allerlei projecten binnen de gebiedsvernieuwing en vormen qua ervaring en drive…