info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Inzicht in ruimtelijke spreiding groei elektrisch vervoer

Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, heeft de ‘EV-Prognose Atlas’ beschikbaar gesteld voor alle 156 gemeenten binnen het Enexis-verzorgingsgebied. Over Morgen heeft in samenwerking met EVConsult deze Atlas in opdracht van Enpuls ontwikkeld. Dit op data gebaseerde prognosemodel maakt het voor gemeenten zichtbaar waar en in welke mate de groei van elektrisch vervoer in hun gemeente…

Nieuwe bestemming voor schoollocatie De Heemde in Almelo

Verscholen achter het groen en de bomen staat voormalig schoolgebouw De Heemde in Almelo. Dit pand uit 1952 heeft ruim 1.000 m2 vloeroppervlak, verdeeld over twee verdiepingen. En het is toe aan een nieuwe functie. Over Morgen begeleidt het herbestemmingsproces. Sinds het verdwijnen van de basisschoolfunctie in het pand, verhuurt de gemeente het gebouw namelijk…

: Wijkaanpak Aardgasvrij: “Recept voor succes?”

Om tot verregaande energiebesparing te komen staat ‘de wijkaanpak’ weer volop in de belangstelling. Zo heeft minister Ollongren onlangs bij een werkbezoek in de provincie Groningen aangegeven dat zij bij het gasvrij en aardbevingsbestendig maken van 4 wijken de volgende aanpak wil hanteren: “We willen het in één keer goed doen door een hele wijk…

Start bouw Zonnepark Apeldoorn

Groene stroom voor 1100 huishoudens, opgewekt door 11.088 panelen in de wijk Zuidbroek. De bouw van Zonnepark Apeldoorn is inmiddels gestart! In het voorjaar wordt de eerste schone energie geleverd. De stellages waarop de zonnepanelen worden gemonteerd, worden zichtbaar binnen de omheining van de locatie. Samen met Encon heeft Over Morgen het initiatief genomen voor…

Inspiratiesessie ‘Voedsel binnen de stedelijke omgeving’

Hoe kunnen gebouwen een bijdrage leveren aan het voeden van de stad in de toekomst?   En welke rol kan het World Food Center hierin spelen? Deze vragen staan centraal tijdens de inspiratiesessie bij het  World Food Center. Graag brengen wij experts op het vlak van stedelijke voedselproductie en stadsontwikkeling bijeen voor een debat onder leiding van Jan…

Circulaire economie in de wijk, wat kun je ermee?

Er zit een kloof tussen de Rijksambitie om in 2050 circulair te zijn en wat er speelt in de wijk. Daarom heeft Over Morgen, in opdracht van het college van Rijksadviseurs, samen met de stedenbouwkundige bureaus Must en Urbanos onderzocht wat de ruimtelijke impact is van een circulaire economie in de wijk. Het doel: lessen…

Nieuw concept voor de combinatie zonneparken en natuurontwikkeling

Samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant, H+N+S+ Landschapsarchitecten ontwikkelen wij een concept voor de combinatie zonneparken en natuurontwikkeling. De combinatie van natuurontwikkeling met energieopwekking biedt kansen én voordelen. Kansen om de doelen die Brabant heeft gesteld – meer nieuwe natuur en weerstand bieden aan de klimaatverandering – ook daadwerkelijk te realiseren. Dat levert voordelen op:…

: Afschaffing aansluitplicht aardgas doorbraak

Gisteren kregen we het goede nieuws dat de Wet Voortgang Energietransitie (afgekort VET, what’s in a name?) is aangenomen in de Tweede Kamer. Dit is zeer goed nieuws voor de warmtetransitie. De wettelijke plicht voor netbeheerders voor de aansluiting van gas (aansluitplicht) wordt namelijk met  deze wet afgeschaft, dankzij een amendement van D66, VVD, CDA…

: Houd laden leuk, neem de omgeving serieus!

Elektrische auto’s worden steeds populairder. Ze zijn schoner, efficiënter en stiller dan fossiele brandstof auto’s en worden bovendien financieel steeds aantrekkelijker. Om de groei van elektrisch vervoer te stimuleren is voldoende laadinfrastructuur essentieel. Deze kan worden gerealiseerd als private voorziening, of om e-rijders in de publieke ruimte te faciliteren. Niet elke elektrisch rijder heeft namelijk…