info@overmorgen.nl
033 30 36 800

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Harmen Bakker aan de slag als de nieuwe directeur bij Over Morgen

Harmen Bakker is per 1 maart gestart als algemeen directeur bij het adviesbureau voor een duurzame leefomgeving Over Morgen. Harmen was eerder al manager en adviseur bij Essent, Celerant Consulting en XS4ALL. Over Morgen is een toonaangevend adviesbureau voor de leefomgeving. Zij biedt oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst, zoals energietransitie en gebiedstransformatie. Concrete…

5-daagse opleiding: De Energietransitie en de opgave voor gemeenten

De Energietransitie verlangt van jou dat je een strategie samenstelt voor jouw gemeente. In de praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want deze opgave vraagt om zowel een regionale als een wijkgerichte aanpak waarbij naar integrale oplossingen wordt gekeken. Er zijn verschillende thema’s die spelen binnen jouw gemeente: energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie, verduurzaming…

Zelfbouw in Rotterdam-Zuid

Rotterdam-Zuid heeft te maken met een diversiteit aan vraagstukken en problemen, waarvan de effecten vergelijkbaar zijn met die in krimpregio’s. Eén van de problemen is de grote hoeveelheid goedkope woningen in Zuid. Met het mogelijk maken van onder andere (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) moet de woonvoorraad komende jaren meer gedifferentieerd worden en andere, meer draagkrachtige…

Inzicht in ruimtelijke spreiding groei elektrisch vervoer

Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, heeft de ‘EV-Prognose Atlas’ beschikbaar gesteld voor alle 156 gemeenten binnen het Enexis-verzorgingsgebied. Over Morgen heeft in samenwerking met EVConsult deze Atlas in opdracht van Enpuls ontwikkeld. Dit op data gebaseerde prognosemodel maakt het voor gemeenten zichtbaar waar en in welke mate de groei van elektrisch vervoer in hun gemeente…

Nieuwe bestemming voor schoollocatie De Heemde in Almelo

Verscholen achter het groen en de bomen staat voormalig schoolgebouw De Heemde in Almelo. Dit pand uit 1952 heeft ruim 1.000 m2 vloeroppervlak, verdeeld over twee verdiepingen. En het is toe aan een nieuwe functie. Over Morgen begeleidt het herbestemmingsproces. Sinds het verdwijnen van de basisschoolfunctie in het pand, verhuurt de gemeente het gebouw namelijk…

: Wijkaanpak Aardgasvrij: “Recept voor succes?”

Om tot verregaande energiebesparing te komen staat ‘de wijkaanpak’ weer volop in de belangstelling. Zo heeft minister Ollongren onlangs bij een werkbezoek in de provincie Groningen aangegeven dat zij bij het gasvrij en aardbevingsbestendig maken van 4 wijken de volgende aanpak wil hanteren: “We willen het in één keer goed doen door een hele wijk…

Start bouw Zonnepark Apeldoorn

Groene stroom voor 1100 huishoudens, opgewekt door 11.088 panelen in de wijk Zuidbroek. De bouw van Zonnepark Apeldoorn is inmiddels gestart! In het voorjaar wordt de eerste schone energie geleverd. De stellages waarop de zonnepanelen worden gemonteerd, worden zichtbaar binnen de omheining van de locatie. Samen met Encon heeft Over Morgen het initiatief genomen voor…

Inspiratiesessie ‘Voedsel binnen de stedelijke omgeving’

Hoe kunnen gebouwen een bijdrage leveren aan het voeden van de stad in de toekomst?   En welke rol kan het World Food Center hierin spelen? Deze vragen staan centraal tijdens de inspiratiesessie bij het  World Food Center. Graag brengen wij experts op het vlak van stedelijke voedselproductie en stadsontwikkeling bijeen voor een debat onder leiding van Jan…

Circulaire economie in de wijk, wat kun je ermee?

Er zit een kloof tussen de Rijksambitie om in 2050 circulair te zijn en wat er speelt in de wijk. Daarom heeft Over Morgen, in opdracht van het college van Rijksadviseurs, samen met de stedenbouwkundige bureaus Must en Urbanos onderzocht wat de ruimtelijke impact is van een circulaire economie in de wijk. Het doel: lessen…