Frans is een ervaren en betrokken denker en doener. Resultaat en samenwerking staat voor hem voorop. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat typeert Frans. Zijn gevoel voor bestuurlijke processen maken hem tot een goede gesprekspartner voor bestuur, burgers en bedrijven. Zijn achtergrond vanuit zowel het ondernemerschap, als ontwikkelaar en als overheidsadviseur is daarbij waardevol en hebben hem gemaakt tot een maatschappelijk betrokken persoon. Frans is een bouwer en in staat om mensen bij elkaar te brengen. “Wie wat wil, zit niet stil” is zijn levensmotto.

frans.latjes@overmorgen.nl
06 - 5199 9402

LinkedIn
Ik werk aan de thema's zon & wind

Benchmark Zon Over Morgen

Benchmark Zon: 93,5 procent potentieel geschikte bedrijfs-daken nog geen zonnepanelen

Nederland telt circa 37.000 panden die geschikt zouden kunnen zijn voor het opwekken van zonne-energie. Momenteel is 93,5 procent daarvan nog onbenut, blijkt uit onze benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’. ‘Een gemiste kans, want als de helft van deze daken wordt bedekt met zonnepanelen, dan kunnen alle huishoudens in Nederland worden voorzien van duurzame elektriciteit’, zegt Frans Latjes, adviseur zonne-energie.

Frans: Het laatste jaar SDE+

Nog even en het is weer zover. De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 wordt opengesteld. En dat is voor het laatst in de huidige vorm. De Minister gaf in zijn Kamerbrief van december 2018 al aan dat er een opvolger komt, de SDE++. Deze nieuwe regeling wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie genoemd. Hoe zit het…