"Wie het geheel niet ziet, ziet het geheel niet!" De kracht van Frank is om financieel ruimtelijke vraagstukken integraal te benaderen waarbij de verbanden en gevoeligheden op de grond-, opstal- en vastgoedexploitaties zichtbaar worden. Frank is een ervaren gebiedseconoom die veel ervaring heeft met financieel ruimtelijke vraagstukken waarbij de exploitatie van grond en vastgoed een prominente rol vervullen. Frank is communicatief vaardig en heeft ruime ervaring en kennis van de publieke sector en politiek bestuurlijk gevoelige omgevingen. Frank is een teamplayer en werkt graag samen met opdrachtgevers aan de beste oplossing voor een ruimtelijke opgave.

frank.krabbe@overmorgen.nl
06 30 71 31 57

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedseconomie vastgoed

Visualisatie Meerjaren Prognose Grondexploitaties

Wij zijn bij veel gemeenten betrokken bij het opstellen van Meerjaren Prognose Grondexploitaties. Het viel ons op dat dit doorgaans omvangrijke rapporten zijn. Rapporten met zeer veel cijfers en technisch taalgebruik, die voor de niet-ingewijden nauwelijks te begrijpen zijn. Dat gaf ons de aanleiding om de resultaten van het MPG te visualiseren. Het voordeel van…