Florian kijkt met een frisse blik naar de wereld om zich heen en ziet veel mogelijkheden. Zijn academische achtergrond en kennis van innovaties in zowel de mobiliteits- als de energietransitie helpen hem om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Door analytisch denken te combineren met inlevingsvermogen werkt hij aan oplossingen waarin het maatschappelijk nut voorop staat. Affiniteit met data analyse helpt om deze oplossingen goed te onderbouwen. Florian is ondernemend, creatief en houdt van een uitdaging.

florian.sloots@overmorgen.nl
06 3648 7295

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit energie & klimaat warmtetransitie

Verzilver uw dak

Hoe verzilveren we zon op dak in de RES?

Het PBL heeft een eerste kwalitatieve analyse uitgevoerd van alle concept RES’sen. Opvallend is de hoge ambitie op het gebied van zon op dak en zon op land. Naast zorgen over de technische haalbaarheid van deze ambitie, merken wij vanuit Over Morgen dat er ook op organisatorisch vlak nog veel winst te behalen is. Hoe…

stappenplan snelladers

Over Morgen levert stappenplan voor snelladers in Gelderland

Over Morgen heeft in opdracht van de provincie Gelderland concrete handvatten ontwikkeld voor de realisatie van snelladers en snellaadstations. Collega’s Willem Knol, Florian Sloots en Ferdinand Michiels maakten vanuit verschillende disciplines een stappenplan. De provincie stelt dit stappenplan beschikbaar aan de Gelderse gemeenten. Ze gaan hiermee de elektrificatie van het vervoer in de provincie een…

Florian: Aan de slag voor morgen

Een duurzame toekomst Ik denk dat de komende jaren de uitdaging is om mensen en bedrijven te overtuigen om duurzaamheid er niet even ‘bij te doen’ maar mee te nemen in alledaagse activiteiten en keuzes, en dit ook mogelijk te maken voor iedereen in de samenleving.   Mijn kennis inzetten Vanuit mijn studie heb ik…