Om ons buitengebied toekomstbestendig te maken, zijn integrale oplossingen nodig die gedragen worden door de gehele samenleving. Samen maken we het landelijk gebied veerkrachtig en inclusief.
Flore draagt hieraan bij door als adviseur verschillende behoeften en belangen te herkennen. Ze koppelt deze aan vraagstukken die leven in klimaat- en toekomstbestendige landschapsplanning. Ze deed onderzoek naar bestaande perspectieven en ook haar ervaring in het buitenland en het werken in diverse teams maken van haar een daadkrachtige en invoelende adviseur.

Door haar transparante en enthousiasmerende manier van communiceren legt ze makkelijk verbinding met haar samenwerkingspartners. Processen en systemen maakt zij zich snel eigen, waardoor ze knelpunten snel herkent en procedures kan vereenvoudigen. 

Observeren is de basis van haar werk en Flore en weet goed overzicht te houden. Centraal staat voor Flore: wat we weten is duidelijk, maar wie hebben we nog niet gehoord, wat hebben we nog niet geprobeerd? Welke kanten kunnen we nog op?

Flore ondersteunt organisaties graag bij het behalen van hun toekomstvisies, want een duurzame leefomgeving is beter voor natuur, samenleving en economie.

Flore.vesseur@overmorgen.nl
06 57 20 10 62

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling

Berichten van Flore

Flore Vesseur Over Morgen

Flore Vesseur aan de slag voor Over Morgen

Het landelijk gebied veerkrachtig en inclusief maken, dat is de missie van Flore Vesseur. Als nieuwe adviseur bij Over Morgen zet zij haar professionele ervaring in met een persoonlijke drive. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen?Over Morgen als bedrijf kwam direct verfrissend over. Op de website staan toekomstperspectieven omschreven waar ik me helemaal in…