Om ons buitengebied toekomstbestendig te maken, zijn integrale oplossingen nodig die gedragen worden door de gehele samenleving. Samen maken we het landelijk gebied veerkrachtig en inclusief.
Flore draagt hieraan bij door als adviseur verschillende behoeften en belangen te herkennen. Ze koppelt deze aan vraagstukken die leven in klimaat- en toekomstbestendige landschapsplanning. Ze deed onderzoek naar bestaande perspectieven en ook haar ervaring in het buitenland en het werken in diverse teams maken van haar een daadkrachtige en invoelende adviseur.

Door haar transparante en enthousiasmerende manier van communiceren legt ze makkelijk verbinding met haar samenwerkingspartners. Processen en systemen maakt zij zich snel eigen, waardoor ze knelpunten snel herkent en procedures kan vereenvoudigen. 

Observeren is de basis van haar werk en Flore en weet goed overzicht te houden. Centraal staat voor Flore: wat we weten is duidelijk, maar wie hebben we nog niet gehoord, wat hebben we nog niet geprobeerd? Welke kanten kunnen we nog op?

Flore ondersteunt organisaties graag bij het behalen van hun toekomstvisies, want een duurzame leefomgeving is beter voor natuur, samenleving en economie.

Flore.vesseur@overmorgen.nl
06 57 20 10 62

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling