Als strategisch adviseur en procesmanager heeft Ferdinand ruime ervaring op het terrein van duurzame gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerkingen. Hij is gedreven in zijn vak en ondersteunt opdrachtgevers gedurende het proces van analyse tot besluitvorming. Ferdinand heeft scherp zicht op de gehele waardeketen van een gebiedsontwikkeling. Hij kent de belangen en verdienmodellen van de afzonderlijke stakeholders.

Op het gebied van duurzaamheid heeft hij expertise op het vlak van duurzame energie en slimme & schone mobiliteit. Zijn drive is om duurzaamheid te verankeren in de planvorming van ruimtelijke projecten ten behoeve van een gezonde leefomgeving. Verder is hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het ruimtelijk domein en deelt graag zijn kennis en ervaring via artikelen, blogs en masterclasses.

ferdinand.michiels@overmorgen.nl
06 58 96 06 09

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit gebiedseconomie vastgoed zon & wind

Wat verandert door de nieuwe kostenverhaalsregeling?

De Aanvullingswet Grondeigendom is erg belangrijk voor de nieuwe Omgevingswet. Over de nieuwe kostenverhaalsregeling is al veel geschreven. Gebiedseconomen Ferdinand Michiels en Maarten Buisman geven aan wat er in de kern vooralsnog gaat veranderen. Dit is namelijk nog niet altijd even helder voor ambtenaren en private partijen. ‘Op het eerste gezicht klinken Aanvullingswet Grondeigendom en…

Ferdinand: Olie als smeermiddel voor de circulaire woningbouwopgave?

Vorige week rapporteerde de NOS over de geplande opruiming van 600 productieplatforms in de Noordzee. Het Nederlandse aandeel telt 150 productieplatforms. Door de energietransitie verliezen deze platforms hun functie: de winning van fossiele brandstoffen. Ontmantelen en omsmelten lijkt het onvermijdelijke einde voor deze knalrode of – gele stalen reuzen. In de gedachte van een circulaire…

Over Morgen anticipeert op autonoom vervoer

Over Morgen visualiseert en analyseert voor opdrachtgevers continu de ruimtelijke effecten van de energietransitie, onder andere op het gebied van mobiliteit. Binnen duurzame mobiliteit onderscheiden wij drie belangrijke ontwikkelingen voor de nabije toekomst: elektrisch rijden, autodelen en autonoom vervoer. Over Morgen acht de komst van autonoom deelvervoer evident en ontwikkelt daarom, naast een data-tool voor…

Ferdinand: LETS blockchain

Ontvrienden, swaffelen, selfie en treitervlogger. Je kent ze wel, modewoorden van de afgelopen jaren. In de zakelijke wereld heb je ze ook: bitcoin, mining en blockchain. Deze drie woorden zijn niet hetzelfde en toch sterk met elkaar verbonden. Bitcoin is een digitale munteenheid. Mining is een proces van valideren en vastleggen van gegevens. En blockchain…

Ferdinand: Actualisatie van grondexploitaties: van onbegrip en ondoorzichtigheid naar rust en transparantie

Begin dit jaar hebben de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen) ons gevraagd om de gemeentelijke grondexploitaties te actualiseren. De gemeente had op dat moment geen planeconoom en heeft daarom besloten om Over Morgen in te schakelen. Een type opdracht dat wij vaker uitvoeren voor gemeenten in Nederland. Soms gaat het om een kleine portefeuille, maar…

Ferdinand: Daar komen de accountants! Tips voor een soepel proces rondom grondexploitaties

Ieder jaar zijn gemeenten in het eerste kwartaal druk bezig met de jaarrekening. Vooral projecten met veel schattingselementen vergen veel aandacht van ambtenaren. Een grondexploitatie is hier een goed voorbeeld van. Het zijn vaak projecten met een hoge boekwaarde en een lange doorlooptijd. De actualisatie van een grondexploitatie is noodzakelijk, maar ook tijdrovend. De reguliere…