Sinds 2007 is Ferdinand actief als financieel-strategisch adviseur op het terrein van duur¬zame gebiedsontwikkeling en samenwerkingen. Hij is gedreven in zijn vak en ondersteunt opdrachtgevers van analyse tot besluitvorming. Hij schrijft regelmatig artikelen over thema’s binnen gebiedsontwikkeling. In de komende jaren gaat hij zich vooral bezighouden met de financiële aspecten van de ‘energietransitie’ (zon, warmte & wind) in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, omdat op dat vlak daadwerkelijk een maatschappelijke impact kan worden gereali¬seerd. Ook gaat hij zich verder verdiepen in de ruimtelijke impact van duurzame (elektrische) mobiliteit.

ferdinand.michiels@overmorgen.nl
06 58 96 06 09

LinkedIn

Over Morgen anticipeert op autonoom vervoer

Over Morgen visualiseert en analyseert voor opdrachtgevers continu de ruimtelijke effecten van de energietransitie, onder andere op het gebied van mobiliteit. Binnen duurzame mobiliteit onderscheiden wij drie belangrijke ontwikkelingen voor de nabije toekomst: elektrisch rijden, autodelen en autonoom vervoer. Over Morgen acht de komst van autonoom deelvervoer evident en ontwikkelt daarom, naast een data-tool voor…

Ferdinand: LETS blockchain

Ontvrienden, swaffelen, selfie en treitervlogger. Je kent ze wel, modewoorden van de afgelopen jaren. In de zakelijke wereld heb je ze ook: bitcoin, mining en blockchain. Deze drie woorden zijn niet hetzelfde en toch sterk met elkaar verbonden. Bitcoin is een digitale munteenheid. Mining is een proces van valideren en vastleggen van gegevens. En blockchain…

Ferdinand: Actualisatie van grondexploitaties: van onbegrip en ondoorzichtigheid naar rust en transparantie

Begin dit jaar hebben de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen) ons gevraagd om de gemeentelijke grondexploitaties te actualiseren. De gemeente had op dat moment geen planeconoom en heeft daarom besloten om Over Morgen in te schakelen. Een type opdracht dat wij vaker uitvoeren voor gemeenten in Nederland. Soms gaat het om een kleine portefeuille, maar…

Ferdinand: Daar komen de accountants! Tips voor een soepel proces rondom grondexploitaties

Ieder jaar zijn gemeenten in het eerste kwartaal druk bezig met de jaarrekening. Vooral projecten met veel schattingselementen vergen veel aandacht van ambtenaren. Een grondexploitatie is hier een goed voorbeeld van. Het zijn vaak projecten met een hoge boekwaarde en een lange doorlooptijd. De actualisatie van een grondexploitatie is noodzakelijk, maar ook tijdrovend. De reguliere…

Ferdinand: Thema energietransitie op najaarscongres VVG

Het thema energietransitie krijgt binnen het ruimtelijk domein steeds meer aandacht, zo ook bij gemeentelijke grondbedrijven. Afgelopen woensdag was het jaarlijkse najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven waar dit thema centraal stond. Waar in de afgelopen jaren veel aandacht werd besteed aan thema’s als afwaardering grondposities, BBV, VPB, instrumentarium grondbeleid en nieuwe samenwerkingsvormen, wordt nu…