Femke is adviseur gebiedseconomie en houdt zich daarnaast bezig met projectontwikkeling van zonneparken. Deze combinatie zorgt ervoor dat ze haar stevige inhoudelijke kennis over financiële haalbaarheidsanalyses, zoals grond- en vastgoedexploitaties kan toepassen in de praktijk, maar ook stappen zet met de opdrachtgever in het ontwikkelproces.

Femke wil naast financieel rendement vooral dat gebiedsontwikkelingen meerwaarde toevoegen voor de omgeving. Ze helpt daarom graag bij het opzetten van een passend grondbeleid, dat stuurt op deze maatschappelijke waardecreatie.

Ze zorgt voor een goede samenwerking en de juiste discussies, zodat een probleem of opgave leidt tot een win-win situatie voor alle betrokkenen. Femke bewijst dagelijks dat gebiedseconomie economisch én maatschappelijk heel relevant en essentieel is. Daarbij voegt ze als een ware teamplayer graag een gezonde dosis humor toe aan haar werk.

femke.deklein@overmorgen.nl
06 3423 7481

LinkedIn
Ik werk aan de thema's financiële regie en strategie zon & wind

Femke onderzoekt hoe grond-beleid meerwaarde krijgt

Bij Over Morgen vinden we het belangrijk om kennis te delen en van elkaar te leren. We houden van nieuwe energie en investeren graag in de toekomst. Ambitieuze stagiairs zijn daarom altijd welkom. Momenteel doen vijf studenten en een werkstudent (afstudeer)-onderzoek bij ons. Femke de Klein onderzoekt hoe gemeenten middels het voeren van effectief grondbeleid kunnen bijdragen aan het creëren van maatschappelijke waarde.