Femke is adviseur gebiedseconomie en houdt zich daarnaast bezig met projectontwikkeling van zonneparken. Deze combinatie zorgt ervoor dat ze haar stevige inhoudelijke kennis over financiële haalbaarheidsanalyses, zoals grond- en vastgoedexploitaties kan toepassen in de praktijk, maar ook stappen zet met de opdrachtgever in het ontwikkelproces.

Femke wil naast financieel rendement vooral dat gebiedsontwikkelingen meerwaarde toevoegen voor de omgeving. Ze helpt daarom graag bij het opzetten van een passend grondbeleid, dat stuurt op deze maatschappelijke waardecreatie.

Ze zorgt voor een goede samenwerking en de juiste discussies, zodat een probleem of opgave leidt tot een win-win situatie voor alle betrokkenen. Femke bewijst dagelijks dat gebiedseconomie economisch én maatschappelijk heel relevant en essentieel is. Daarbij voegt ze als een ware teamplayer graag een gezonde dosis humor toe aan haar werk.

femke.deklein@overmorgen.nl
06 3423 7481

LinkedIn
Ik werk aan de thema's financiële regie en strategie zon & wind

Kleine zonneparken toch rendabel maken, het kan!

Kleinschalige zonneparken hebben geen schaalvoordelen en zijn daarom vaak niet rendabel. Maar de nieuwe SCE-subsidie, voormalig de Postcoderoossubsidie, maakt het mogelijk kleine zonne-energieprojecten rendabel te maken. Alle mensen die wonen binnen de aangrenzende postcodes mogen mee investeren tegen een aantrekkelijk rendement. Zo staat er een project die zowel duurzaam is voor de omgeving, als goed…

Drijvend Zonnepark

Drijvend zonnepark op waterberging in Zaltbommel

Ons eerste succes op water is geboekt: een drijvend zonnepark in Zaltbommel gaat richting de realisatiefase. De SDE++ subsidie is binnen, goed nieuws voor opdrachtgever Coöperatie Duurzame Bedrijventerreinen. De Coöperatie Duurzame Bedrijventerreinen is een ambitieuze club mensen die samen met Over Morgen werken aan de verduurzaming van de bedrijventerreinen in Zaltbommel. Samen met hen ontwikkelen…

postcoderoos

Aanpassing postcoderoosregeling zonnepanelen biedt perspectief

In 2014 is de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ (in de volksmond de ‘postcoderoos’) geïntroduceerd om de realisatie van kleinschalige coöperatieve zon- en windprojecten te stimuleren. De postcoderoosregeling is erg complex in de uitvoering en daarnaast zorgt de directe koppeling aan het energiebelastingstelsel voor te veel financiële onzekerheid. Een grondige herziening van de regeling per 1 april…

Webinar Maatschappelijk gedreven grondbeleid

De leefomgeving verandert en gemeenten staan voor steeds complexere uitdagingen. Ambities stapelen zich op en de huidige ruimtelijke opgaven vragen de nodige aandacht. We merken dat steeds meer gemeenten moeite hebben met het organiseren van doelen en het maken van de juiste keuzes. Daarom organiseren wij op donderdag 9 juli 2020 een webinar ‘Maatschappelijk Gedreven Grondbeleid’. Ben…