Ondernemen en coalities creëren tussen partijen is een specialiteit van Erik. Met een sterk strategisch inzicht, doorzettingsvermogen, gevoel voor timing en een resultaatgerichte instelling brengt hij partijen bij elkaar en zorgt voor besluiten. Met zijn ruime ervaring in project-, en procesmanagement is hij uitermate geschikt voor het begeleiden van vraaggestuurde ontwikkelingsprojecten. Hij laat zich niet leiden door beperkingen maar gaat graag uitdagingen aan.

erik.tissingh@overmorgen.nl
06 20 74 52 18

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat gebiedsvernieuwing zon & wind

Erik: De ladder van de duurzame verstedelijking de deur uit!

“De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.” In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt deze beschrijving gehanteerd. De ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De…

Zutphens sportpark wordt zonneveld

Het voormalig sportpark Noordveen in Zutphen is door de gemeente Zutphen aangewezen als geschikte locatie voor een zonneveld. Het 3,5 hectare grote terrein ligt al jaren braak. Het college van B&W heeft het plan van aanpak 13 januari jongstleden vastgesteld en openbaar gemaakt. Over Morgen heeft het plan van aanpak in opdracht van de gemeente Zutphen…

Erik: Het dubbele gezicht van de postcoderoosregeling

Sinds 1 januari 2014 is de zogenaamde postcoderoosregeling in werking. Deze regeling geeft een forse financiële stimulans om grootschalige zonnevelden – zoals we die wel in Duitsland kennen – ook in Nederland mogelijk te maken. Sinds de inwerkingtreding van de regeling is er veel kritiek op de regeling: te klein bereik vanwege de beperking van…

Postcoderoosregeling krijgt opnieuw steun

Sinds 1 januari 2014 is de zogenaamde postcoderoosregeling in werking. Deze regeling geeft een forse financiële stimulans om grootschalige zonnevelden – zoals we die wel in Duitsland kennen – ook in Nederland mogelijk te maken (klik hier voor meer uitleg over de postcoderoos). Sinds de inwerkingtreding van de regeling is er veel kritiek op de…

Participeren vanaf dag één

In Leidschendam-Voorburg is Klein Plaspoelpolder nu nog een gebied met leegstaande kantoren, gemeentewerf, afval-brengstation en zelfs een betoncentrale. De komende jaren zal dit gebied transformeren naar een aantrekkelijk verblijfsgebied met woonfunctie en veel groen en water. Met een visie die volledig gesteund wordt door omwonenden. Hoe heeft de gemeente dit voor elkaar gekregen? Juist door…

Laatste kans! Meld je aan voor de workshop A13/A16

Wist je dat er 298 ideeën of meningen door burgers zijn gepost op de projectwebsite A13/A16? En wil je weten wat de site bezoekers van deze vorm van eParticipatie vinden? Kom dan naar de workshop “Eerste eParticipatie tijdens planstudie Rijkswaterstaat A13/A16” op de Landelijke Omgevingsmanagementdag, 19 juni te Den Bosch. Erik Tissingh van Over Morgen…

Duizenden bezoekers eParticipatie site A13/A16

Wist u dat de projectwebsite www.a13a16rotterdam.nl al 3.611 unieke bezoekers heeft in zes weken tijd? De universiteit Utrecht onderzoekt het gebruik van de website. Wilt u weten wat de bezoekers vinden van de eParticipatie? Kom dan naar de workshop “Eerste eParticipatie tijdens planstudie Rijkswaterstaat A13/A16” op de Landelijke Omgevingsmanagementdag op 19 juni te Den Bosch. Samen…

Burgerparticipatie bij A13/A16

19 Juni is de Landelijke Omgevingsmanagementdag en Over Morgen is er bij. Met een tweetal workshops. De eerste workshop wordt gegeven door Erik Tissingh van Over Morgen en Ronald Driessen van Rijkswaterstaat. De vraag die centraal staat is of er nu écht wat te kiezen is voor de omgeving. Deze beantwoorden we aan de hand van het…

Meer mogelijk dan opgenomen in de Publicatie hernieuwbare energie op braakliggende terreinen

De provincie Gelderland heeft een handreiking geschreven aan Gelderse gemeenten rondom kansen voor hernieuwbare energie op braakliggende terreinen. De handreiking bevat interessante wetenswaardigheden over onder andere zonnevelden. De genoemde positieve ontwikkelingen rondom de zonnevelden onderschrijven we van harte, maar we denken dat er voor alle partijen (burger, overheid en grondeigenaar) meer te halen valt dan…

Veel belangstelling voor visualisatie N18

Dinsdag 11 maart is door Rijkswaterstaat een informatieavond voor bewoners georganiseerd over de N18, waarbij gebruik werd gemaakt van een 3D model van de toekomstige N18. Over Morgen in Beeld heeft dit model gemaakt. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer de verdiepte aanleg ter hoogte van de MBS-spoorlijn Haaksbergen-Boekelo en de Geukerdijk getoond. Ook werden meer…