Samen met Gerwin Hop is Erik de grondlegger van Over Morgen. Dankzij zijn ondernemerschap en strategisch inzicht is Over Morgen uitgegroeid tot een innovatief en adviesbureau dat zich bevindt in de voorhoedepositie als het gaat om het versnellen van transities die de leefomgeving toekomstbestendig maken. Erik zag al vroeg kansen en mogelijkheden om duurzaamheid en gebiedsontwikkeling met elkaar te verweven, durfde zijn nek uit te steken en toonde ondernemerschap en wendbaarheid. Erik heeft altijd oog voor de vraag van de markt en stelt daarbij het gebied en de mens centraal.

info+erik@overmorgen.nl
06 20 74 52 18

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling energie & klimaat zon & wind

Berichten van Erik

Erik: Het jaar van de zon

Jan Terlouw zei ooit eens: alle energie en leven komt van de zon. Met olie gebruiken we de zon van tien duizend jaar geleden. Waarom gebruiken we niet gewoon de zon van nu? Immers, zonne-energie die in één uur de aarde bereikt, is genoeg om de hele planeet voor één jaar van energie te voorzien.…

Organische gebiedsvernieuwing omarmt door raad

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stemde eerder deze week in met een moderne ontwikkelingsstrategie voor de gebiedsvernieuwing van Klein Plaspoelpolder. De ontwikkelstrategie voorziet in een flexibele aanpak en doordachte financiële fasering. Hierdoor ontstaat maximale ruimte voor inhoudelijke keuzes van raad en buurt op het moment dat de ontwikkeling van een deelplan zich aandient. Ook werd deze…

Erik: Vergeten we niet het waarom van de Omgevingswet?

De Omgevingswet. Bejubeld door vriend en vijand om z’n nieuwe denken over de rol van inwoners, overheid en bedrijfsleven. We gaan meemaken met de vaststelling van de zogenaamde AMvB’s later dit jaar in de 2e Kamer of iedereen vasthoudt aan de oorspronkelijke bedoelingen van de Omgevingswet. Want overheden ‘in het veld’ zijn een jaar verder…

Zutphen start zonneveld op voormalig sportveld

De gemeente Zutphen is een stap dichterbij een zonneveld op het voormalig sportveld Noordveen. In 2017 wordt er met de bouw begonnen. Geïnteresseerde burgers en ondernemers kunnen investeren in het zonneveld. Dus heb je zelf geen ruimte op je dak of wil je het liever centraal regelen? Dan is dit een slimme en passende oplossing…

Erik: Dem Deutschen Volke

Deze zin staat op de gevel van de Reichstag: het Duitse Parlement. We hebben ons gedurende een bezoek aan Berlijn verdiept in hoe ‘dem Deutschen Volke’ de gebiedsvernieuwing en stadsontwikkeling van Berlijn organiseert. En ja, er is voor ons Hollanders veel te leren van de Duitse wijze, maar daarover meer in een volgend blog. We…

Fietsen over de A4

8 oktober organiseert de provincie Zuid-Holland de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit. Over Morgen verzorgt deze dag een presentatie over de totstandkoming van het W4 project: een integrale gebiedsontwikkeling waarbij de A4 is verbreed en verdiept is aangelegd. W4 staat voor Wonen, Werken, Water en Wegen. Erik Tissingh vertelt over de totstandkoming van dit bijzondere…

Erik: Omgevingswet raakt goede snaar

Maar ‘it ain’t over till the fat lady sings’ “Kwaliteit dwing je niet af met regels, dat ontstaat in de harten van mensen.” Dit was de treffende kern van PvdA-kamerlid Albert de Vries bij het wetgevingsoverleg over de Omgevingswet. En ook verder op links geeft SP-er Eric Smaling aan precies te weten waar het over…

Erik: Educatie door zonneparken

Een zonnepark is geen functie waar we ons voor moeten schamen, die we moeten verbergen en die niet gezien mag worden. Zonnevelden kunnen juist aangewend worden om de energie-transitie in Nederland verder te brengen; ze kunnen meer opleveren dan alleen duurzame stroom. Zonneparken kunnen namelijk gebruikt worden om bewustzijn te creëren, voor educatieve doeleinden en…

Erik: De ladder van de duurzame verstedelijking de deur uit!

“De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.” In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt deze beschrijving gehanteerd. De ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De…

Zutphens sportpark wordt zonneveld

Het voormalig sportpark Noordveen in Zutphen is door de gemeente Zutphen aangewezen als geschikte locatie voor een zonneveld. Het 3,5 hectare grote terrein ligt al jaren braak. Het college van B&W heeft het plan van aanpak 13 januari jongstleden vastgesteld en openbaar gemaakt. Over Morgen heeft het plan van aanpak in opdracht van de gemeente Zutphen…