Erik is een ervaren adviseur gebiedseconomie met ruime ervaring in diverse aspecten van gebiedsontwikkeling. Centraal daarbij staat de financiële haalbaarheid van projecten zowel ten aanzien van de grond- als de vastgoedexploitatie. Hij is daarbij goed in staat om de gevoeligheden en risico’s in beeld te brengen en te adviseren over de beheersing hiervan, maar adviseert ook over optimalisatiemogelijkheden. Daarbij houdt hij, naast de financiële aspecten, ook de overige belangen binnen een project in beeld en adviseert vanuit de financiën over mogelijke strategische keuzes.

Erik heeft veel ervaring in het adviseren van gemeenten, maar ook non-profitorganisaties en commerciële partijen. Hij is een teamplayer die graag samen met de opdrachtgever op zoek gaat naar de meest optimale oplossing. Hij heeft veel kennis van de publieke sector en is ook gewend om te functioneren binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

erik.lamfers@overmorgen.nl
06 - 22 07 07 27

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedseconomie vastgoed

Erik: Ondergronds parkeren is niet de oplossing

Het ondergronds, in de bodem, bouwen van een parkeergarage gebeurt vaak bij binnenstedelijke ontwikkelingen. Het lijkt makkelijk om het onder de grond te bouwen. Maar ook daar, net als boven de grond, is de ruimte niet oneindig. Dit zet vaak de financiële haalbaarheid van nieuwbouw onder druk. Ondergronds parkeren is duur Bij binnenstedelijke ontwikkelingen is…

Erik: Gebiedseconomie is meer dan alleen een grondexploitatie

Bij gebiedsontwikkeling ligt de nadruk vaak op aspecten als conceptvorming, participatie en stedenbouwkundige opzet en architectuur. En inderdaad, goede uitwerking van deze aspecten is essentieel voor een geslaagde gebiedsontwikkeling. Maar laten we het belang van de financiële haalbaarheidsstudie niet vergeten. In veel gevallen geldt namelijk: zonder haalbare businesscase, geen gebiedsontwikkeling. Bij Over Morgen houden wij…

Erik: Zandzoom Heiloo: oefenen met de Omgevingswet

Vanaf het begin van het jaar ben ik betrokken als gebiedseconoom bij het financieel management voor het project Zandzoom in Heiloo. Ik vind dit om meerdere redenen een interessant en uitdagend project. De belangrijkste reden is het proces met de vele verschillende eigenaren en dat het project in werkwijze vooruit loopt op de nieuwe Omgevingswet.…