Emmy is een ervaren en enthousiaste adviseur op strategisch niveau. In staat om besluitvormingsprocessen te beïnvloeden en te leiden. Ze communiceert gemakkelijk en creëert een ontspannen sfeer. Betrouwbaarheid is voor haar een belangrijke drijfveer. In team-verband haalt ze het beste uit iedereen naar boven. Een kritische noot schuwt ze niet, maar ze werkt altijd samen vanuit een positieve en constructieve houding. Vanuit haar rollen als commissaris, bestuurder/ondernemer en jurist zijn haar invalshoeken zowel procedureel (juridisch) als procesmatig. Maar ook inhoudelijk als vastgoedadviseur weet ze haar bijdrage te leveren, rekening houdend met de verschillende belangen op het vlak van de publiek private samenwerking. De corporatiewereld is haar wereld. Als gemeenteraadslid is ze zich goed bewust van de faciliterende rol van de gemeente en het belang van slagvaardige corporaties. Ze schakelt gemakkelijk tussen visie en uitvoering en weet dat beleid aangepast moet kunnen worden in een snel veranderende wereld. Haar vragen zetten aan tot doordenken met als doel om op basis van de juiste argumenten duurzame beslissingen te nemen.

emmy.elgersma@overmorgen.nl
06 4364 1499

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

Emmy: Aan de slag voor morgen

Het begint met visie en lef Samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid is nodig om de noodzaak voor een duurzame leefwereld op de kaart te zetten. Wanneer deze samenwerking werkt en het goede voorbeeld wordt gegeven kan de rest volgen. Hiervoor is visie en lef voor nodig en overtuigingskracht. Een goede samenwerking kan alleen tot…