Duurzame mobiliteit raakt steeds meer vervlochten met de belangrijkste opgaven in onze leefomgeving.

Edvard heeft een visie op hoe mobiliteit de komende decennia moet worden vormgegeven en draagt deze uit in de strategische projecten waar hij aan werkt. Dit zorgt ervoor dat de mobiliteitsoplossingen in een regio, gebied of wijk duurzame meerwaarde opleveren voor de omgeving en haar gebruikers en aansluiten op andere uitdagingen, zoals de energietransitie, vervoersarmoede en klimaatadaptatie.

Edvard is een pionier in hart en nieren. Innovatieve, complexe projecten met meerdere stakeholders krijgt hij met zijn pragmatische, ondernemende aanpak snel van de grond. Hij zet als betrouwbare sparringpartner op strategisch niveau zijn jarenlange ervaring op het gebied van deelmobiliteit, MaaS en laadinfrastructuur in om de belangen van zowel de markt als de overheid te dienen. Edvard houdt altijd de eindgebruiker voor ogen: hij boekt zichtbaar resultaat op het gebied van duurzame gedragsverandering bij eindgebruikers.

Hij kijkt altijd verder vooruit en koppelt opgaven slim aan elkaar, zodat ze elkaar versterken en de juiste plek krijgen in de leefomgeving. Met een macro-economische blik volgt hij de duurzame en technologische ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij altijd verder kijkt dan een project op zich. Zijn drive is het versnellen van de mobiliteitstransitie in samenwerking met publieke en private opdrachtgevers.

edvard.hendriksen@overmorgen.nl
06 1191 0018

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit

Berichten van Edvard

Christiaan Helderprijs

SVP wint Christiaan Helderprijs

SVP (Stadsverwarming Purmerend) is de winnaar van de Christiaan Helderprijs. Over Morgen reikt deze prijs jaarlijks uit aan een innovatief project dat de warmtetransitie aanjaagt. SVP wint vanwege de focus op burgerparticipatie bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Wij kondigen de Christiaan Helderprijs jaarlijks aan rond 10 oktober, de sterfdag van Christiaan. Vanwege…

kwartiermaker Merwedekanaalzone

Over Morgen wordt kwartiermaker mobiliteit Merwedekanaalzone

Over Morgen is door de Gemeente Utrecht en betrokken projectontwikkelaars geselecteerd als Kwartiermaker Mobiliteit voor de oprichting van het Mobiliteitsbedrijf voor de Merwedekanaalzone. In het woningbouwproject Merwedekanaalzone zijn er grote ambities op het gebied van duurzame mobiliteit, zoals een parkeernorm van maximaal 0,3 per woning en parkeren-op-afstand. Ook is er een grote rol weggelegd voor…

laadpalen tankstation

Edvard: ‘Niet elk tankstation hoeft een laadpunt’

‘Duitse overheid verplicht laadpaal bij elk tankstation’, kopt het AD. Dit plan is ondoordacht, want snelaadnetwerk aanvliegen met een tankbril op leidt tot ‘schaampalen’. Ook in Nederland hebben wij dat probleem. Het idee van de Duitse overheid om laadpalen te verplichten bij tankstations, is geen goed idee. Sterker nog: het is klinkklare onzin. Als je…