Duurzaamheid komt uit het hart, maar realiseer je met je hoofd’, is het motto van Demis. In de Amsterdamse politiek werkte hij als beleidsmedewerker mee aan ambitieuze plannen op het gebied van aardgasvrije wijken, biodiversiteit en circulaire economie. Zijn brede ervaring in de politiek gebruikt hij bij Over Morgen om thema’s aan elkaar te koppelen en creatieve coalities te smeden die hetzelfde doel nastreven.

Demis is een betrokken adviseur die met zijn enthousiasme en toegankelijke manier van communiceren de verbinding zoekt. In de politiek zag hij dat tegenstellingen door te praten verkleind kunnen worden en dat draagvlak de levensader is van elk ambitieus plan.

Betrokkenheid van iedereen is nodig om de energietransitie te laten slagen en daar werkt Demis zowel vanuit het hart, als met zijn verstand aan mee.

demis.iossifidis@overmorgen.nl
06 1767 4022

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat warmtetransitie

transitievisie warmte geleerde lessen

De lessen van (bijna) 100 Transitievisies Warmte

We kijken terug op een enorm leerzame periode van vier jaar lang werken aan Transitievisies Warmte. De warmtetransitie staat inmiddels bij elke gemeente hoog op de agenda en op verschillende plekken wordt al volop gewerkt aan de volgende stappen richting uitvoering. In de volgende blog gaan we in op de fase waarin we ons nu bevinden en op de toekomst. De afgelopen vier…

Brandbrief energietransitie

Brandbrief naar te formeren kabinet om zorgen over de energietransitie

Samen met een aantal collega-advies- en ingenieursbureaus, verenigd in de Warmtetransitie Pioniers, hebben wij een brandbrief opgesteld. Deze ‘uiting van zorgen over vertragingen in uitvoering energietransitie’ is gericht aan het te formeren kabinet. Hieronder de tekst van de brief. De energietransitie leeft. Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, energiecoöperaties, bewoners en ondernemers door het hele land zijn met…

Warmtetransitie Pioniers

Over Morgen onderdeel van Warmtetransitie Pioniers

Een groep adviesbureaus- waaronder Over Morgen- verenigt zich in de Warmtetransitie Pioniers. Doel is het aanjagen van de warmtetransitie. Nederland staat voor enorme uitdaging. De miljoenen woningen en andere gebouwen die nu nog aardgas gebruiken voor de verwarming en warm water moeten zo goed als allemaal voorzien worden van een alternatief. Ondanks de grote inspanningen…

Earth overshoot day

Earth Overshoot Day: omslag is mogelijk

Earth Overshoot Day is de dag in het jaar waarop we als bewoners van deze planeet evenveel natuurlijke grondstoffen verbruikt hebben als de aarde in één jaar tijd kan voortbrengen. In een ideale wereld valt die dag dus op 31 december. In onze wereld was dat dit jaar op 22 augustus. Dat klinkt somber. Maar…

Demis Iossifidis

Demis Iossifidis aan de slag bij Over Morgen

Demis Iossifidis volgt altijd het pad waar zijn hart sneller van gaat kloppen en houdt van het aangaan en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hij verruilde de politiek voor Over Morgen om nog meer impact te kunnen maken. Want: ‘We hebben de tijd niet om te wachten, het klimaat wacht helaas op niemand.’ Waarom heb je…