Dave is een strategisch en inhoudelijk adviseur ruimtelijke ontwikkeling die gericht is op efficiënte oplossingen voor actuele ruimtelijke vraagstukken. Hij staat midden in het werkveld door actief te zijn met zowel beleid- en visievorming, als concrete gebiedsontwikkelingen. Met een scherp oog voor posities en belangen, vindt hij gemeenschappelijke doelen en benoemt hij strategieën deze te bereiken. Zijn betrokken en open manier van samenwerken combineert hij met doortastendheid en een ‘hoe kan het wel houding’. Door verbindingen te leggen op inhoudelijk en menselijk vlak bereikt hij zichtbare resultaten.

dave.alberts@overmorgen.nl
06 47 66 69 91

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet

Berichten van Dave

Van start met de Omgevingsvisie Rijnwaarden

De gemeente Rijnwaarden wil een inspirerende ruimtelijke toekomstvisie die aanzet tot participatie en investeringen. Een visie die bovenal anticipeert op de komst van de Omgevingswet. Het bureau dat in hun ogen deze ambitie het beste waar kan maken: Over Morgen. Het kan inmiddels. Een Omgevingsvisie opstellen in de geest van de Omgevingswet. De wettekst is…

Dave: Let’s Scrum

Het was dinsdagochtend 8.30 uur, de zomer net begonnen en voor me stond de scrum master. Rode krullen, groene ogen en glimmende leren laarsjes. Dit beloofde een spannende dag te worden. Ik wist niet wat er komen ging, maar had me voorgenomen de zaken met een open mind te benaderen. Alles wat nieuw is, is…

Een visie die werkt

Net als bij veel andere zorginstellingen leiden de veranderingen in de zorg bij Koninklijke Visio tot een krimp van het vastgoed. In Grave verlaat Visio een terrein van bijna 11 hectare en stelt zij de gemeente voor het vraagstuk wat met deze grond te doen. Samen met Dave Alberts van Over Morgen is afgelopen maanden…

Dave: De zorg van Over Morgen

Het aantal 80plussers verdubbelt de komende 10 jaar van 650.000 naar 1.300.000 en daarmee groeit vanzelfsprekend de behoefte aan zorgvoorzieningen in de woning en woonomgeving. Een ontwikkeling die we al jaren geleden hebben zien aankomen, maar pas recentelijk op antwoorden kon rekenen vanuit de politiek. Het antwoord dat nu voorligt is nuchter en zakelijk: mensen…

Dave: Niet langer wegkijken van zonnevelden

‘Zonnevelden zijn sexy!’ Zo introduceerde mijn collega Jan Jaap Wesselink zich tijdens onze kennismaking een paar maanden geleden. Nu kende ik de zonnevelden uit Duitsland, maar had ik nog niet direct die associatie gemaakt. Als je echter het nieuws volgt, kom je al snel tot de ontdekking dat Jan Jaap gelijk heeft. Een greep uit…

Dave: Beginnen met de Omgevingsvisie

Als bijna 40’er zou ik mezelf toch zeker niet oud en verstokt willen noemen. Ik sport drie keer in de week, voel me fit, ben positief en enthousiast. Zo ook op mijn werk. Ook na 15 jaar werken aan ruimtelijke ontwikkeling, ben ik nog elke dag gedreven en sta ik open voor verfrissende denkbeelden. Tenminste,…