Dave is een strategisch en inhoudelijk adviseur ruimtelijke ontwikkeling die gericht is op efficiënte oplossingen voor actuele ruimtelijke vraagstukken. Hij staat midden in het werkveld door actief te zijn met zowel beleid- en visievorming, als concrete gebiedsontwikkelingen. Met een scherp oog voor posities en belangen, vindt hij gemeenschappelijke doelen en benoemt hij strategieën deze te bereiken. Zijn betrokken en open manier van samenwerken combineert hij met doortastendheid en een ‘hoe kan het wel houding’. Door verbindingen te leggen op inhoudelijk en menselijk vlak bereikt hij zichtbare resultaten.

dave.alberts@overmorgen.nl
06 47 66 69 91

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet

Berichten van Dave

stikstofcrisis

Dave en Werner denken mee in de stikstofcrisis

Die stikstofproblemen, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Een groot aantal van onze natuurgebieden is overbelast en dat is slecht voor de biodiversiteit. Natuurherstel duurt jaren, dus is het niet gewoon tijd om die uitstoot bij gebiedsontwikkeling te beperken? Dave Alberts van Over Morgen en Werner Altenaar van Marxman Advocaten vinden van wel. In…

Dave: Pas op voor een explosieve ondergrond

Met de aanhoudende aantrekkingskracht van steden speuren ontwikkelaars en gemeenten in en rond de stad naar kansen voor gebiedsontwikkeling. Waar groengebieden van belang zijn voor klimaatadaptatie, opwekking van duurzame energie, landbouw en recreatie, komt de focus daarbij steeds meer te liggen op transformatie en herbestemming. De voormalige defensieterreinen verspreid over ons land vormen vaak buitenkansjes.…

Blue District Cartesiusdriehoek

Dave: Uitvoering Omgevingsvisie geen gewoonte

Samen maken we de stad. Dat is het motto van veel gemeenten bij het maken van hun Omgevingsvisie. Grootschalige en meeslepende participatieprocessen leiden tot de mooiste visies. Rijk geïllustreerde rapporten met enthousiasme vastgesteld door gemeenteraden. Missie volbracht, project afgesloten. Maar waar blijft de uitvoering?    Weinig gemeenten zullen het toegeven, maar dit is wat bij…

Dave: Live verslag: Over Morgen studiereis – Bilbao

Na de ernstige economische crisis die Bilbao doormaakte in de jaren ‘90 besloot men dat het tijd werd voor een nieuwe, modernere koers en dat Bilbao leefbaarder moest worden. Het bekendste icoon van deze stadsvernieuwing is natuurlijk het beroemde Museo Guggenheim Bilbao. Maar er is meer gaande. Aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en stedelijke kwaliteit zijn…

Dave: Online Omgevingsvisie nieuwe norm

Samen maken we de stad. Dat is het motto van veel gemeenten bij het formuleren en opstellen van een Omgevingsvisie. In de praktijk komt daar echter maar weinig van terecht. Grootschalige en meeslepende participatieprocessen leiden tot de mooiste visies. Rijk geïllustreerde rapporten met enthousiasme vastgesteld door gemeenteraden. Missie volbracht, project afgesloten. Maar waar blijft de…

De urgentie van klimaatverandering neemt toe

De urgentie van klimaatverandering onder bestuurders en beleidsmakers neemt toe. Ambities worden vastgesteld en doelstellingen worden geformuleerd, maar hoe zorg je ervoor dat er echt impact wordt gemaakt? Om een antwoord te vinden op deze vraag, heeft Over Morgen een workshop georganiseerd op het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium. Studenten werden uitgedaagd om aan de…

‘Borne schoolt om’ op longlist Galjaardprijs 2017

Project ‘Borne schoolt om’ behoort tot de 30 projecten die uit een totaal van 54 inzendingen voor de longlist voor de Galjaardprijs 2017 zijn geselecteerd. De genomineerde projecten scoren het hoogst op de criteria inspiratie, innovatie en impact. Een vakjury bepaalt half april op basis van deze criteria welke (maximaal) vijf projecten op de shortlist…

Dave: Met de voeten in de klei

Nu de contouren van de Omgevingswet steeds duidelijker worden, staan deskundigen op om hun vakgenoten te onderwijzen in het werken met de ‘nieuwe’ instrumenten van de wet. Lezingen, seminars en adviesrapporten buitelen over elkaar heen en geven overheden en adviseurs raad over het ‘Omgevingswetproof’ werken. Onveranderd doel Dat geldt ook voor het werken met de…

Ideeën herbestemming school gezocht

De gemeente Borne nodigt marktpartijen uit om ideeën in te dienen voor de herbestemming van de leegstaande schoollocatie De Zonnebloem in de wijk Tichelkamp. Met het project “Borne schoolt om” wil de gemeente op die manier al aan de voorkant ruimte geven aan de creatieve en innovatieve ideeën van marktpartijen zoals ontwikkelaars, architecten, adviesbureaus en…