Dave is een strategisch en inhoudelijk adviseur ruimtelijke ontwikkeling die gericht is op efficiënte oplossingen voor actuele ruimtelijke vraagstukken. Hij staat midden in het werkveld door actief te zijn met zowel beleid- en visievorming, als concrete gebiedsontwikkelingen. Met een scherp oog voor posities en belangen, vindt hij gemeenschappelijke doelen en benoemt hij strategieën deze te bereiken. Zijn betrokken en open manier van samenwerken combineert hij met doortastendheid en een ‘hoe kan het wel houding’. Door verbindingen te leggen op inhoudelijk en menselijk vlak bereikt hij zichtbare resultaten.

dave.alberts@overmorgen.nl
06 47 66 69 91

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet

Dave: Online Omgevingsvisie nieuwe norm

Samen maken we de stad. Dat is het motto van veel gemeenten bij het formuleren en opstellen van een Omgevingsvisie. In de praktijk komt daar echter maar weinig van terecht. Grootschalige en meeslepende participatieprocessen leiden tot de mooiste visies. Rijk geïllustreerde rapporten met enthousiasme vastgesteld door gemeenteraden. Missie volbracht, project afgesloten. Maar waar blijft de…

De urgentie van klimaatverandering neemt toe

De urgentie van klimaatverandering onder bestuurders en beleidsmakers neemt toe. Ambities worden vastgesteld en doelstellingen worden geformuleerd, maar hoe zorg je ervoor dat er echt impact wordt gemaakt? Om een antwoord te vinden op deze vraag, heeft Over Morgen een workshop georganiseerd op het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium.   Studenten werden uitgedaagd om aan…

‘Borne schoolt om’ op longlist Galjaardprijs 2017

Project ‘Borne schoolt om’ behoort tot de 30 projecten die uit een totaal van 54 inzendingen voor de longlist voor de Galjaardprijs 2017 zijn geselecteerd. De genomineerde projecten scoren het hoogst op de criteria inspiratie, innovatie en impact. Een vakjury bepaalt half april op basis van deze criteria welke (maximaal) vijf projecten op de shortlist…

Dave: Met de voeten in de klei

Nu de contouren van de Omgevingswet steeds duidelijker worden, staan deskundigen op om hun vakgenoten te onderwijzen in het werken met de ‘nieuwe’ instrumenten van de wet. Lezingen, seminars en adviesrapporten buitelen over elkaar heen en geven overheden en adviseurs raad over het ‘Omgevingswetproof’ werken. Onveranderd doel Dat geldt ook voor het werken met de…

Ideeën herbestemming school gezocht

De gemeente Borne nodigt marktpartijen uit om ideeën in te dienen voor de herbestemming van de leegstaande schoollocatie De Zonnebloem in de wijk Tichelkamp. Met het project “Borne schoolt om” wil de gemeente op die manier al aan de voorkant ruimte geven aan de creatieve en innovatieve ideeën van marktpartijen zoals ontwikkelaars, architecten, adviesbureaus en…

Van start met de Omgevingsvisie Rijnwaarden

De gemeente Rijnwaarden wil een inspirerende ruimtelijke toekomstvisie die aanzet tot participatie en investeringen. Een visie die bovenal anticipeert op de komst van de Omgevingswet. Het bureau dat in hun ogen deze ambitie het beste waar kan maken: Over Morgen. Het kan inmiddels. Een Omgevingsvisie opstellen in de geest van de Omgevingswet. De wettekst is…

Dave: Let’s Scrum

Het was dinsdagochtend 8.30 uur, de zomer net begonnen en voor me stond de scrum master. Rode krullen, groene ogen en glimmende leren laarsjes. Dit beloofde een spannende dag te worden. Ik wist niet wat er komen ging, maar had me voorgenomen de zaken met een open mind te benaderen. Alles wat nieuw is, is…

Een visie die werkt

Net als bij veel andere zorginstellingen leiden de veranderingen in de zorg bij Koninklijke Visio tot een krimp van het vastgoed. In Grave verlaat Visio een terrein van bijna 11 hectare en stelt zij de gemeente voor het vraagstuk wat met deze grond te doen. Samen met Dave Alberts van Over Morgen is afgelopen maanden…

Dave: De zorg van Over Morgen

Het aantal 80plussers verdubbelt de komende 10 jaar van 650.000 naar 1.300.000 en daarmee groeit vanzelfsprekend de behoefte aan zorgvoorzieningen in de woning en woonomgeving. Een ontwikkeling die we al jaren geleden hebben zien aankomen, maar pas recentelijk op antwoorden kon rekenen vanuit de politiek. Het antwoord dat nu voorligt is nuchter en zakelijk: mensen…