Dave is een strategisch en inhoudelijk adviseur ruimtelijke ontwikkeling die gericht is op efficiënte oplossingen voor actuele ruimtelijke vraagstukken. Hij staat midden in het werkveld door actief te zijn met zowel beleid- en visievorming, als concrete gebiedsontwikkelingen. Met een scherp oog voor posities en belangen, vindt hij gemeenschappelijke doelen en benoemt hij strategieën deze te bereiken. Zijn betrokken en open manier van samenwerken combineert hij met doortastendheid en een ‘hoe kan het wel houding’. Door verbindingen te leggen op inhoudelijk en menselijk vlak bereikt hij zichtbare resultaten.

dave.alberts@overmorgen.nl
06 47 66 69 91

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet

Berichten van Dave

Gezondheid is het motief voor duurzame mobiliteit

Wat vinden eindgebruikers belangrijk als het gaat om duurzaamheid in hun woonomgeving? Daar is nog helemaal niet zo veel over bekend. Daarom zijn we dit zelf gaan onderzoeken. Samen met onderzoeksbureau MarketResponse hebben wij ruim 500 Nederlanders gevraagd hoe zij duurzaamheidsthema’s en duurzaamheidsmaatregelen waarderen bij een verhuizing naar een nieuwe woonomgeving. In dit blog vertellen…

Nederlanders positief over duurzame energie

Herken je dat als gemeente of ontwikkelaar? In discussies over ambities en haalbaarheid van duurzame gebiedsontwikkeling, verdwijnt het belang van de eindgebruikers soms uit beeld. Terwijl dat juist de mensen zijn die gaan wonen, werken en recreëren in de nieuwe stad of wijk. Hoe kijken zij aan tegen thema’s en maatregelen over duurzame energie?   Er is nog weinig bekend…

duurzaamheid woonomgeving

80 procent vindt duurzaamheid belangrijk in woonomgeving

Wat vinden eindgebruikers nu eigenlijk zelf belangrijk als het gaat om duurzaamheid in hun woonomgeving? Vinden zij isolatie het belangrijkste? Of het voor de deur kunnen laden van hun elektrische vervoermiddel. Daar is nog helemaal niet zo veel over bekend. Daarom zijn we dit zelf gaan onderzoeken. Voor ons is het vanzelfsprekend dat gebiedsontwikkeling duurzaam…

stikstofcrisis

Duurzame mobiliteit als oplossing voor de stikstofcrisis

Die stikstofproblemen, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Een groot aantal van onze natuurgebieden is overbelast en dat is slecht voor de biodiversiteit. Natuurherstel duurt jaren, dus is het niet gewoon tijd om die uitstoot bij gebiedsontwikkeling te beperken? Onze adviseur gebiedsvernieuwing Dave vindt van wel. In een serie conversaties met Werner Altenaar van Marxman…

Middenzone gezondheidspark Dordrecht

Over Morgen ontwikkelt mobiliteitsconcept voor Middenzone Gezondheidspark Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft de ontwikkeling van de locatie Middenzone Gezondheidspark na een marktselectieprocedure gegund aan Ballast Nedam Development. Het plan voor een hoogstedelijk en duurzaam woongebied is door Over Morgen voorzien van een mobiliteitsconcept met bijpassende parkeerbalans. Het Middenzone Gezondheidspark is het gebied gelegen tussen het Albert Schweitzerziekenhuis en de Sportboulevard in Dordrecht. Dit…