Daniëlle is een praktische ondernemende procesmanager met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Ze heeft zich jarenlang bij en met gemeenten voor een mooie toekomstbestendige leefomgeving ingezet. Hierdoor heeft ze een goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld. Ze heeft ervaring met zowel procesmanagement als het opstellen van ruimtelijke producten en de daarbij horende juridische procedures. Danielle is een bruggenbouwer, analyseert het vraagstuk en handelt van daaruit oplossings- en resultaatgericht, heeft inhoudelijke deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening en kan goed in teamverband werken.

Voor ze bij Over Morgen kwam werken, was Danielle zelfstandig adviseur. Ze nam zowel de rol van projectleider als adviseur bij gebiedsontwikkelingen op zich. In deze rol was zij verantwoordelijk voor zowel procesmanagement als de inhoud van ruimtelijke producten en de juridische procedures. Zij stuurde tijdens het proces aan op kwaliteit, participatie van de omgeving, eenduidigheid en helderheid over hetgeen geregeld moet worden.

danielle.reek@overmorgen.nl
06- 82 30 72 69

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedseconomie gebiedsvernieuwing

Niets gevonden

Er zijn helaas geen berichten gevonden. Wellicht dat je via zoeken verder komt?