Daniël krijgt energie door organisaties van A naar B te helpen in complexe duurzaamheidsprojecten. Dit doet hij met oog voor de mens: uiteindelijk zijn het personen die zich inzetten voor de transitie. Hij heeft een bouwkundige achtergrond en heeft ervaring met energie- en grondstof gerelateerde vraagstukken voor de leefomgeving. Daniël ziet het als een uitdaging om visies en ideeën een stap verder te brengen. Dit doet hij door creativiteit een gepaste plek te geven in projecten. Hij ziet een project als succesvol als partijen zich daarna in de goede richting blijven bewegen. Zo worden nieuwe ideeën realiteit.

daniel.vanstaveren@overmorgen.nl
06 10 85 92 74

LinkedIn
Ik werk aan de thema's vastgoed warmtetransitie

Daniël: Drie manieren van bijdrage door wetenschap aan circulaire economie

In 2016 heb ik ter afronding van de master Industrial Ecology (TU Delft/Leiden Universiteit) onderzoek gedaan naar het circulaire bouwproces. Hoe organiseren stakeholders zich om circulaire ambities te bereiken? Dit onderzoek mocht ik presenteren op het Global Symposium voor circulaire economie, georganiseerd door Exeter University en de Ellen MacArthur Foundation. Dat gaf mij een kijkje…