Coen is gedreven om handen en voeten te geven aan de verduurzaming van onze samenleving. Vooral de ruimtelijke impact hiervan intrigeert hem. Hij is nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en ideeën rondom dit spanningsveld en brengt op dit vlak ook specifieke kennis over bodem en ondergrond mee. Daarnaast heeft hij ervaring als procesmanager met energiebesparing in de gebouwde omgeving en bij bedrijven. Vanuit een brede blik legt hij gemakkelijk dwarsverbanden tussen verschillende specialisaties. Hij heeft daarbij ook een scherp oog voor details, want daar ligt volgens hem de crux om een project gezamenlijk te laten slagen.

coen.bernoster@overmorgen.nl
06 45 27 03 06

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat warmtetransitie

RES Zeeland

Zeeland presenteert als eerste RES 1.0

Zeeland heeft als eerste regio in Nederland een definitieve regionale energiestrategie (RES 1.0) gepresenteerd. Collega Coen Bernoster was hierbij betrokken als adviseur voor de Tafel Gebouwde Omgeving en is erg trots op dit resultaat. In de RES staat hoe de regio Zeeland in de komende decennia overschakelt op schone energiebronnen en energie bespaart. Coen: ‘Het…

Coen: De impact van de energietransitie op de ondergrond

De omvang en complexiteit van de energietransitie begint nu echt door te dringen. Twee jaar geleden moest ik mijn presentaties nog beginnen met plaatjes van een ijsbeer op een eenzame ijsschots, een boos kijkende Poetin en protesterende Groningers om tijdens raadsvergaderingen of op bewonersavonden de urgentie aan te wakkeren. Hoe anders is dat vandaag de…

Haags Energie Akkoord: Bedrijven, bewoners en gemeente onderstrepen samenwerking

Begin februari is door wethouder Duurzaamheid Joris Wijsmuller van Den Haag het startsein gegeven voor een samenwerkingsverband met zestien partners die de krachten bundelen om alle gebouwen in Den Haag zo snel mogelijke klimaatneutraal te maken. Energieproducenten, netbeheerders, woningcorporaties, grote VVE’s, bewonersorganisaties en de gemeente gaan samen aan de slag. Over Morgen heeft dit proces…

Coen: Samen aan de slag met aardgasvrij

Deze maand werd de gemeente Loppersum opgeschrikt door de zwaarste aardbeving sinds 2012. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) luidde de noodklok en stelt dat flinke vermindering van de gaswinning noodzakelijk is. Men spreekt zelfs van ‘code rood’. Ook minister Wiebes trok naar Groningen om de situatie ter plekke te bekijken. Eens temeer worden we…