Over Morgen is voor mij dé plek om mijn visie op gebiedsontwikkeling in de huidige realiteit breder te delen. Schakelen tussen schalen, dimensies in tijd en ruimte, uiteenlopende belangen, ik doe niks liever. Het zijn dus mooie tijden! Bij Over Morgen tref ik mensen met dezelfde passie. Mensen die zelfbewust en dienstbaar ergens induiken. Daar hoor ik graag bij! Gewoon, door mee te werken en doorwaadbare plaatsen te vinden.

co.verdaas@overmorgen.nl
06 43 26 40 85

LinkedIn

Staalkaart Omgevingswet biedt handelingsperspectief voor gemeenten

Het Consortium ATOsborne, HNS, Over Morgen en Witteveen+Bos schreven de staalkaart Omgevingsplan Energietransitie, voor het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Deze staalkaart laat zien hoe de gemeente de instrumenten van de Omgevingswet kan inzetten voor de energietransitie, waarbij met name is ingezoomd op het omgevingsplan. De staalkaart biedt een handelingsperspectief voor ambtenaren en…

Co: Toekomstbestendig bouwen: ruimte is niet schaars

Ruimte is schaars, zo leerde ik in mijn opleiding tot planoloog in Nijmegen. Ook in beleidsnota’s van Rijk, provincies en gemeenten werd steeds benadrukt dat ruimte in Nederland schaars is.   Best wel gek dat dit motto zo lang stand heeft kunnen houden. Het is in mijn ogen verhullend taalgebruik. De hoeveelheid ruimte is min…

Co: Ruimte in de Achterhoek voor de Omgevingswet

“Beeld je dat in 2050 iemand een lezing geeft en het publiek vertelt hoe we in 2018 onze gebouwde omgeving organiseerden. Met al onze bestemmingsplannen. Meer dan 50.000 stuks in Nederland. Je kan je de verbazing voorstellen bij het publiek. ‘’Hoe deden ze dat dan? Gebeurde er dan wel wat?” Dit waren de woorden van…

Over Morgen vult voorzitterschap Stadsakkoord Utrecht in

In het coalitieakkoord van de gemeente Utrecht legde de gemeente een duidelijke ambitie neer. Het huidige college wil komen tot twee stadsakkoorden. Eén over wonen, de ander over Utrecht aardgasvrij. Hoe zorg je voor een fijn woonmilieu in een stad vol verdichtingsopgaven, waarbij de gehele woonvoorraad op termijn ook nog aardgasvrij moet worden? Over Morgen…

Co: Live verslag: Over Morgen studiereis – Bilbao

Na de ernstige economische crisis die Bilbao doormaakte in de jaren ‘90 besloot men dat het tijd werd voor een nieuwe, modernere koers en dat Bilbao leefbaarder moest worden. Het bekendste icoon van deze stadsvernieuwing is natuurlijk het beroemde Museo Guggenheim Bilbao. Maar er is meer gaande. Aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en stedelijke kwaliteit zijn…

Co: Bouwen in het groen: kom uit de schutterputjes

Minister Ollongren gaf zeer genuanceerd aan dat voor de bouw van honderdduizenden woningen er ook ‘in het groen’ ruimte nodig zou is. Gevolg: in vakkringen ontspon zich een venijnig debat, met voorspelbare reacties. Kort door de bocht samengevat: zijn we net zo lekker aan het transformeren en herbestemmen, trekt de minister het vloerkleed onder ons…

Essay: De Nationale Omgevingsvisie

Wat zijn de ervaringen en welke kennis is tot nu toe opgedaan over de Omgevingsvisie? Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een reflectie in de vorm van een essay op wat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zou moeten zijn. Want de Omgevingswet is een feit. De wet is weliswaar nog niet vigerend, maar…

Co: Iedereen zijn eigen strandje

  Ik tik deze column op het strand. Neen, ik ben niet op vakantie, ik zit op het strandje bij ons huis aan de Waal. Sinds een paar weken woon ik in een oude steenfabriek, een Rijksmonument, buitendijks gelegen, net ten westen van Nijmegen. Het station is op 20 minuten fietsen, het hippe Honig-complex op…

Co: Energietransitie: een makkie voor nieuwe kabinet

Tijdens onderhandelingen is het goed gebruik niets naar buiten te brengen. Hooguit mompelt men iets over ‘goede hoop hebben’ en ‘dat het lastig is’, et cetera. Logisch, het opbouwen van vertrouwen is immers cruciaal en dat doe je met elkaar. De buitenwereld werkt daarbij enkel als stoorzender. Als je de reguliere media en daarin opererende…

Bestuurlijke aftrap KIBO door minister Schultz

Op dinsdag 13 december werd Het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) bestuurlijk afgetrapt door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), die haar eerste reactie heeft gegeven op de samenwerkingsovereenkomst, “Een goed en slim gebruik van de ondergrond biedt ons namelijk antwoorden op maatschappelijke vraagstukken zoals waterschaarste, klimaatverandering en bodemverontreiniging.” Het Ministerie van…