Astrid is een enthousiaste, gedreven projectleider met gevoel voor humor. Ze is in staat om de kern en context van de vraag snel te doorgronden en daar passende actie op te ondernemen. Ze is een verbinder van mensen en inhoud waardoor ze energie en medewerking in samenwerkingen weet te krijgen. In de begeleiding van projecten heeft Astrid een hands-on instelling en deinst er niet voor terug om de extra stappen te zetten als de situatie daar om vraagt. Ze is een goed klankbord in complexe projecten. Flexibiliteit en doorzettingsvermogen karakteriseren haar aanpak van projecten.

astrid.benders@overmorgen.nl
06 81 16 90 54

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat gebiedsvernieuwing omgevingswet

Blue District Cartesiusdriehoek

Astrid: Uitvoering Omgevingsvisie geen gewoonte

Samen maken we de stad. Dat is het motto van veel gemeenten bij het maken van hun Omgevingsvisie. Grootschalige en meeslepende participatieprocessen leiden tot de mooiste visies. Rijk geïllustreerde rapporten met enthousiasme vastgesteld door gemeenteraden. Missie volbracht, project afgesloten. Maar waar blijft de uitvoering?    Weinig gemeenten zullen het toegeven, maar dit is wat bij…

Astrid: Zonne- en windparken: Niet hier maar waar wel en hoe?

De energietransitie zorgt voor verandering van ons energiegebruik, de energie-infrastructuur, maar ook het opwekken van energie. De meest bekende manieren om energie duurzaam op te weken zijn nu zonne- en windenergie voor elektriciteit en biomassa, geothermie en restwarmte voor warmte. Het omschakelen naar duurzame energiebronnen luidt ook het tijdperk in van meer decentrale en lokale…

Over Morgen in bestuur Jong Leefomgeving

Over Morgen adviseur Astrid Benders is begin 2017 bestuurslid van netwerk Jong Leefomgeving geworden. Als bestuurslid zal zij nadrukkelijk haar bijdrage leveren aan de doelstellingen van Jong Leefomgeving en zal zij als stuwende kracht fungeren om het netwerk van nog grotere impact te laten zijn op jong professionals en de leefomgeving. Jong Leefomgeving is een…