Anouk ziet duurzame mobiliteit als een belangrijke sleutel tot een gezonde en prettige leefomgeving. Ze denkt graag mee over hoe het gebruik van onder andere fietsen, deelmobiliteit en elektrisch vervoer kan worden gestimuleerd. Hierbij zet ze zich in voor gedragsverandering van reizigers en werkt ze mee aan datagedreven oplossingen. Anouk heeft een frisse, open blik en analyseert met plezier vraagstukken grondig. Met haar interdisciplinaire achtergrond benadert zij opgaven vanuit verschillende invalshoeken. Zo komt ze, samen met de stakeholders, tot een gedragen oplossing.

Anouk.schouten@overmorgen.nl
06 82531684

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit

deelauto's populairder dan gedacht

Onderzoek: deelmobiliteit en minder parkeerplaatsen?

Onder welke omstandigheden kan (elektrische) deelmobiliteit de behoefte aan parkeerplaatsen helpen verminderen? Dat is wat Nick Knoester en Anouk Schouten hebben onderzocht in het kader van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’, in opdracht van Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt bij nieuwbouwprojecten onderzocht of het parkeerareaal kan worden gereduceerd door de inzet van deelmobiliteit.…

proeftuin slimme laadpleinen

Proeftuin Slimme Laadpleinen officieel van start

Verspreid over 19 Nederlandse gemeenten worden dit jaar 45 slimme laadpleinen gerealiseerd vanuit de ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’. Op maandag 15 juni is de proeftuin officieel geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Over Morgen is één van de partners in deze proeftuin. De proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De laadpleinen…