Anouk werkt graag aan complexe vraagstukken waarin verschillende belangen en doelen spelen en doet dit graag samen met betrokkenen en stakeholders. Hierin bekijkt zij opgaven graag net even anders en komt hiermee met vernieuwende ideeën en oplossingen. Ze heeft een pragmatische aanpak en legt hierin graag verbanden met het strategische niveau. Anouk is analytisch sterk, gericht op kansen en mogelijkheden en stelt als planologe de mens in zijn of haar omgeving centraal.

anouk.paris@overmorgen.nl
06 30 23 34 86

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedsvernieuwing omgevingswet

gezonde leefomgeving

Anouk: Regio is in de lead voor gezonde leefomgeving

Het mooie Nederlandse landschap is uniek in de wereld. Om onze leefomgeving aantrekkelijk en gezond te houden en verrommeling te voorkomen, is een langetermijnvisie nodig. De Omgevingswet is hierbij behulpzaam, maar er zijn valkuilen. Hoe zorgen we voor een goede aanpak? Adviseur Omgevingswet Anouk Paris geeft tips. Even de drukke stad uit en wandelen in…

Anouk: Aan de slag voor Over Morgen

Door te werken met voorbeelden uit de praktijk, leren we werken met de Omgevingswet en de manier waarop de instrumenten van de Omgevingswet gebruikt kunnen worden om de fysieke leefomgeving duurzaam te ontwikkelen. De komende jaren gaan we zien dat steeds meer opgaven samen komen waarin gewerkt wordt aan een duurzame leefwereld. De komst van…