Anouk heeft een ondernemende kijk op de energietransitie. Ze structureert visies en ambities, maakt doelstellingen scherp en vertaalt deze in concrete plannen. Daarbij daagt ze overheden uit om vanuit mogelijkheden te denken; welke kansen kun je creëren voor ondernemend initiatief? Dit levert oplossingen op die je in eerste instantie misschien niet had bedacht en die meerwaarde geven aan het doel van de opdrachtgever.

Anouk heeft overzicht, houdt koers en leidt projecten met aantrekkelijke voortvarendheid. Ze zorgt niet alleen voor een goed plan, maar ook dat dit aantrekkelijk wordt gecommuniceerd. Zo krijgt ze mensen met zich mee en is het voor anderen duidelijk wat er moet gebeuren.

In een tijd waar visies en plannen overgaan in realisatie, moet de verbinding tussen overheid en bedrijfsleven soepel verlopen zonder daarbij de eindgebruiker uit het oog te verliezen. Anouk verbindt alle partijen met charme en spreekt de taal van zowel het bedrijfsleven als de (semi) overheid.

Anouk.montagne@overmorgen.nl
06 82 41 5086

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat participatie

warmtenetten

Anouk: Voorkom projectrisico in de warmtetransitie

In projectplannen voor een aardgasvrije wijkaanpak staat vaak de volgende woordcombinatie: ‘communicatie/participatie’. Het gebruik van het leesteken suggereert dat je met één en hetzelfde te maken hebt. Dit baart adviseur Anouk Montagne zorgen. In deze blog geeft ze tips hoe je projectrisico voor verschillende partijen binnen de warmtetransitie kunt voorkomen. Communicatie en participatie worden vaak…

Anouk Montagne

Anouk Montagne aan de slag voor Over Morgen

Anouk Montagne was zelfstandig ondernemer, maar miste de aansluiting met collega’s. Samen kom je verder, vindt ze en daar zijn we het bij Over Morgen helemaal mee eens. Bij ons vond zij haar nieuwe plek. Ze stelt zich even voor aan de hand van een aantal vragen. Waarom koos je voor Over Morgen?De afgelopen 5…