Annemiek Hoitinga werkt bijna 20 jaar aan diverse ontwikkelingen als projectleider c.q. programmamanager. Annemiek wordt enthousiast van complexe projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn met mogelijk tegengestelde belangen en waar innovatieve oplossingen nodig zijn. Projecten in een lastige politieke context die in een beperkte tijd, met beperkte middelen en met betrokkenheid van de samenleving gerealiseerd moeten worden hebben haar voorkeur. Annemiek is in staat om in korte tijd structuur aan te brengen in een complexe omgeving om de interne organisatie, de politiek maar ook de externe partijen helderheid te bieden in het proces. Annemiek brengt energie, is resultaatgericht en werkt graag in teamverband.

annemiek.hoitinga@overmorgen.nl
06 - 21 25 67 70

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling

centrumvisie Teylingen

Centrumvisie maakt Teylingen toekomstbestendig

De centra van Sassenheim, Voorhout en Warmond gaan een glansrijke toekomst tegemoet als vitale centrumgebieden. De gemeenteraad heeft ingestemd met de centrumvisie voor de gemeente Teylingen. Adviseur Annemiek Hoitinga: ‘De uitvoering van de visie gaat nu starten. Ons werk wordt beloond en de gemeente mag trots zijn dit haar inwoners te kunnen bieden.’ De gemeente…

Participatieve aanpak centrumvisie Teylingen mooi voorproefje op de Omgevingswet

Hoe maken we de centra van Sassenheim, Voorhout en Warmond toekomstbestendig? Adviseurs Annemiek Hoitinga en Sanne Veldhuizen werken aan de ontwikkeling van de centrumvisie voor de gemeente Teylingen. Het zorgvuldige, participatieve proces is in lijn met de Omgevingswet. ‘Het is geen papieren document gebleven.’ Samen met stedenbouwkundig bureau SAB en het expertteam winkelgebieden kregen we…

Annemiek: Aan de slag voor Over Morgen

In Nederland hebben we ambities genoeg, zoals het versnellen van de woningbouwopgave om beter te voldoen aan de grote vraag naar nieuwe woningen, het bedenken van nieuwe duurzame mobiliteitsconcepten voor minder CO2 uitstoot en om te voorkomen dat onze wegen verstopt raken en het zoeken van alternatieven voor fossiele brandstoffen om de aardgaswinning terug te draaien zodat we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord halen.