Annemiek Hoitinga werkt bijna 20 jaar aan diverse ontwikkelingen als projectleider c.q. programmamanager. Annemiek wordt enthousiast van complexe projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn met mogelijk tegengestelde belangen en waar innovatieve oplossingen nodig zijn. Projecten in een lastige politieke context die in een beperkte tijd, met beperkte middelen en met betrokkenheid van de samenleving gerealiseerd moeten worden hebben haar voorkeur. Annemiek is in staat om in korte tijd structuur aan te brengen in een complexe omgeving om de interne organisatie, de politiek maar ook de externe partijen helderheid te bieden in het proces. Annemiek brengt energie, is resultaatgericht en werkt graag in teamverband.

annemiek.hoitinga@overmorgen.nl
06 - 21 25 67 70

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedsvernieuwing

Annemiek: Aan de slag voor Over Morgen

In Nederland hebben we ambities genoeg, zoals het versnellen van de woningbouwopgave om beter te voldoen aan de grote vraag naar nieuwe woningen, het bedenken van nieuwe duurzame mobiliteitsconcepten voor minder CO2 uitstoot en om te voorkomen dat onze wegen verstopt raken en het zoeken van alternatieven voor fossiele brandstoffen om de aardgaswinning terug te draaien zodat we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord halen.